data suglasnost

Prodajom zgrade na Kolovarama osigurava se novac za opremanje Poliklinike

Ilustrativna fotografija
Tamni način

Na 14. sjednici Županijske skupštine Zadarske županije data je suglasnost Zavodu za javno zdravstvo Zadar za ponovno pokretanje postupka prodaje nekadašnje zgrade Poliklinike na Kolovarama.

Sporazumom o sufinanciranju radova na izgradnji Poliklinike Opće bolnice Zadar zaključenim između Ministarstva zdravlja i Zadarske županije 2007. godine definirano je da će Zadarska županija kao suinvestitor prodajom nekretnine građevine i zemljišta Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije, osigurati opremanje pripadajućih sadržaja nove Poliklinike.

U otvorenom roku za dostavu ponuda po raspisanom natječaju nije zaprimljena niti jedna ponuda za kupnju nekretnine, kao ni na ponovljenom natječaju.

Ostavi komentar koristeći Facebook