hitna i ceste na skupštini

Županijske ceste u pola godine uprihodile 27 milijuna kuna, novac potrošen na obnovu cesta

Ilustrativna fotografija
Tamni način

Na 14. sjednici Županijske skupštine Zadarske županije Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije dana je suglasnost za raspolaganje imovinom za nabavu dva medicinska vozila izvanbolničke hitne medicinske službe.

Naime, Planom nabave za 2019. godinu planirana je nabava dva medicinska vozila izvanbolničke hitne medicinske službe, procijenjene vrijednosti 864 tisuće kuna bez PDV-a.

Vijećnici su prihvatili i Izvješće o poslovanju Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

U prvom polugodištu ostvaren je prihod u iznosu od 27.425.732,50 kuna, od čega najveći dio (22.951.738,08 kuna) otpada na naknadu za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Tijekom navedenog razdoblja najveći dio prihoda utrošen je za aktivnosti redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Ostavi komentar koristeći Facebook