Dom zdravlja seli u Polikliniku, Longin o nedostatku ginekologa: “Mladim liječnicima osigurat ćemo stambeno pitanje”

Na današnjoj sjednici Kolegija župana uz ostalo se raspravljalo o prijedlogu Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Zadarske županije . Riječ je o usklađenju statuta sa novim ustrojem Zadarske županije koja je od 1. siječnja ove godine preuzela poslove donedavnog Ureda državne uprave i koji su sada u nadležnosti Zadarske županije.

„Smatram da smo uspjeli zadržati kontinuitet, bilo je važno da se 2. siječnja ne primijeti po ničemu neki zastoj u radu povjerenih poslova državne uprave i izvanrednom suradnjom sa dosadašnjim uredom i angažmanom župana i resornih pročelnika mi smo kroz novoustrojeno upravno tijelo za povjerene poslove, uspjeli održati kontinuitet, da građani nisu osjetili nikakav zastoj u pružanju usluga povjerenih poslova. Naš Statut je potrebno sukladno zakonskim odredbama urediti sa propisom veće pravne snage, tako da smo u tom dijelu intervenirali u nekoliko članaka“, rekla je resorna pročelnica Milena Ikić i dodala da promjene Statuta treba uputiti Županijskoj Skupštini na usvajanje.

Također je bilo riječi o novom prijedlogu odluke o dodjeli javnih priznanja Zadarske županije koji se nije mijenjao od 2006. godine i trenutačno se nalazi na e- savjetovanju. U tu odluku uvedene su određene novine koje su nedostajale kroz sve ove godine rada. Do 15. veljače se mogu uputiti sve sugestije, kritike i mišljenja koja će biti dostavljena na razmatranje. Nagrade su propisane statutom- to su nagrade za počasnog građanina, nagrade za životno djelo i godišnje nagrade Zadarske županije.

Govoreći o prijedlogu Odluke o stjecanju prava vlasništva na nekretninama u k.o. Biljane Donje i k.o. Suhovare, bez naknade, resorni pročelnik Nikica Miletić je rekao kako je suradnja s Ministarstvom državne imovine izuzetna jer je ova nekretnina u posljednjih godinu dana 7. nekretnina koju je Zadarska županija dobila i ukupna procijenjena vrijednost svih nekretnina sada iznosi 65 milijuna kuna.

Na današnjem Kolegiju župana prezentiran je i nacrt prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Zadarske županije u 2020. godini. Vlada je za Zadarsku županiju utvrdila iznos od 15,2 milijuna kuna za investicijsko ulaganje te održavanje, od čega će Županija najveći iznos od oko 9 milijuna kuna proslijediti Općoj bolnici Zadar, biogradskoj Ortopediji 2,5 milijuna, Psihijatriji na Ugljanu 2,2 milijuna, te oko pola milijuna kuna Domu zdravlja, Zavodu za hitnu medicinu i Zavodu za javno zdravstvo.

Župan Božidar Longin najavio je kako će se u Polikliniku preseliti Dom zdravlja, ginekološke ambulante i hitna medicina, a svi radovi trebali bi gotovi u roku od godine dana.

„Žitelji Zadarske županije imat će bolji pristup ustanovama i kvalitetniju medicinsku skrb, pogotovo kada se dovrše dnevne bolnice“, rekao je Longin i dodao da će do početka turističke sezone sve biti spremno.

Na pitanje hoće li imati tko ući u ginekološke ambulante, budući da se posljednjih danima u javnosti postavlja pitanje nedostatka ginekologa i pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, župan je rekao:

„Politikantske metode ne služe nikome na korist. Potrudili smo se oko otvaranja novih specijalizacija, no problem se akumulira godinama i nije prisutan samo u našoj županiji. U ovom trenutku imamo ginekologa koji počinje raditi 6. veljače, a Dom zdravlja ima dvije specijalizantice, za koje očekujemo da će se vratiti, iako mi nikome ne možemo narediti da se vrati. Obavio sam i više razgovora s gradonačelnikom Brankom Dukićem na ovu temu, razmišljamo da privučemo mlade ljude osiguravanjem stambenog prostora i sličnim mjerama“.

Pročelnik za zdravstvo i socijalnu skrb, udruge i mlade Bernard Maruna rekao je kako je većina zamjerki upućena zbog propisa HZZO-a. Bilo je prijedloga da HZZO plaća preglede privatnim liječnicima, spominjalo se da je 8 tisuća pacijenata previše, no i to je određeno na višoj razini.

„Mi možemo samo raspisivati specijalizacije i to radimo, ali ne možemo utjecati na to hoće li netko promijeniti radno mjesto, otići u privatni radni odnos, mijenjati mjesto rada i boravka. Što se tiče broja pacijenata, odlukom o obveznom osiguranju predviđeno je da ginekolog ima minimalno 4,5 tisuće pacijenata, standard je 6.000, a maksimum 9.000. Imamo dvije specijalizacije iz ginekologije i tri iz pedijatrije. Evo jutros sam razgovarao s ravnateljicom Doma zdravlja, koja mi je rekla da se kod dr. Letinića, koji je sklopio ugovor s HZZO-om na četiri sata, javilo tek 50 djece“, rekao je Maruna, demantirajući tako navode o velikom broju djece koja nemaju pedijatra.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...