Veliki sukob Grada Novalje i koncesionara oko budućeg izgleda plaže Zrće, Dabo: “To bi bilo pogubno za cijelu destinaciju”

Lome se koplja oko toga kako bi u budućnosti trebala izgledati najpoznatija partijanerska plaža – Zrće na otoku Pagu. S jedne strane je Grad Novalja koji želi ograničiti broj sadržaja i objekata na plaži, a s druge strane koncesionari kojima nikako ne odgovara novi urbanistički plan uređenja ove plaže, već žele imati brojne sadržaje na samoj plaži.

Ukratko, Grad Novalja, na čelu s gradonačelnikom Antom Dabom, smatra da novi urbanistički plan uređenja Zrća treba urediti izgled plaže, čime bi se uvelike smanjio broj objekata te mogućnost podizanja novih. S druge strane, tvrtka Naša ideja, koja je koncesionar, smatra da Grad nema pravo mijenjati nešto što je već dogovoreno ugovorom o koncesiji. Koncesiju je izdala Ličko-senjska županija, iz koje su nam pak odgovorili da se navedenim urbanističkim planom uređenja predviđaju svi sadržaji i građevine koje su predviđene Idejnim rješenjem uređenja plaže, koji je sastavni dio ugovora o koncesiji. Ističu i kako koncesionar nije trebao dozvole za postavljanje jednostavnih montažnih objekata.

Javna rasprava oko Urbanističkog plana uređenja (UPU) završena je 19. studenog i Grad Novalja sad, prema riječima gradonačelnika Ante Dabe, mora odgovoriti na sve primjedbe, a njih ima i dolaze iz redova tvrtke Naša ideja koja je od 2017. godine koncesionar ove plaže.

Dok Grad Novalja želi očistiti plažu od montažnih objekata i osloboditi je za kupače, što im stoji u novom UPU, te iznad šetnice nudi koncesionaru da otvori klub i restorane, koncesionaru to ne odgovara, već želi zadržati postojeće objekte.

Gradonačelnik: Novim urbanističkim planom želimo zaštititi prostor plaže

Gradonačelnik Novalje Ante Dabo u razgovoru za Index istaknuo je da je u prijedlogu UPU-a predviđena građevinska zona poviše šetnice na rubu plaže Zrće od oko 5480 četvornih metara površine s maksimalnom bruto površinom građevina u površini od 2700 kvadrata. Ovakvim prijedlogom plana zadovoljena je, navodi, ekonomska isplativost ulaganja koncesionara, a prostor plaže u potpunosti je zaštićen.

“Županija se kao davatelj koncesija u članku 1. Ugovora o koncesiji plaže Zrće zaštitila, a koncesionar je prihvatio potencijalni rizik o nemogućnosti korištenja postojećih objekata na plaži. Za svaku gradnju na plaži, osim suglasnosti davatelja koncesije, ovlaštenik koncesije dužan je ishoditi lokacijsku ili drugu dozvolu, sukladno propisima koji reguliraju prostorno uređenje, a to je između ostalog i UPU zone Zrće. Međutim, tvrtka Naša ideja je na plaži postavila ogromnu hobotnicu koja je kao šaka u oko, nasred plaže su postavili dva ugostiteljska objekta s terasama, napravili su sve to bez suglasnosti davatelja koncesije i potrebnih dozvola”, rekao je za Index gradonačelnik Dabo.

Gradonačelnik Novalje: Netočni su istupi koncesionara

Istaknuo je kako je Grad Novalja početkom listopada 2017. potpisao sporazum u kojem je definirana ključna odredba po kojoj je polazna osnova za izradu UPU-a programska studija arhitektonskog studija 3LHD-a koju je grad naručio 2014. godine.

Gradonačelnik Dabo ističe kako se sad tvrtka Naša ideja protivi novom UPU te da razmišlja o tome da gradskom vijeću predloži raspisivanje referenduma o prijedlogu UPU-a zone Zrće, kako bi se stanovništvo izjasnilo o tome.

“Koncesionara najviše zanima ulaganje u jeftinu ponudu drvenih kućica s fast-foodom i free koktelima, što bi bilo pogubno za Zrće i cijelu destinaciju, koja upravo zbog takve ponude na plaži Zrće zadnjih godina stagnira”, ističe Dabo.

Navodi kako su netočni istupi koncesionara koji tvrdi da im je županija s kojom su potpisali ugovor o koncesiji dozvolila da sve ovo postave na plažu.

“Uvidom u ugovor o koncesiji između županije i koncesionara razvidno je da je županija prihvatila Idejno urbanističko arhitektonsko rješenje koje je sastavni dio ugovora te koncesionaru dala da iznad šetnice ima građevinsku zonu, a da samo na rubu postojeće šetnice ima isturena četiri šanka. Dakle, prema tom ugovoru sa županijom, oni su se obvezali da plaža bude prazna, odnosno da na njoj budu samo ležaljke, suncobrani i kabine za presvlačenje, vodeni grad za djecu, tobogan i mali vip pontoni na rubu plaže na kojima može biti sunčalište”, istaknuo je Dabo za Index.

“Ono što je danas izgrađeno na plaži u bitnome odudara od idejnog rješenja”

Navodi kako je koncesionaru temeljem tog idejnog rješenja, koje je sastavni dio ugovora, izdana koncesija.

“Međutim, ono što je danas izgrađeno na plaži u bitnome odudara od idejnog rješenja. Na upit županiji jesu li koncesionari naknadno dobili bilo kakvo odobrenje ili suglasnost za izmjenu idejno urbanističkog rješenja za gradnju tih objekata koji su sad na plaži, iz županije su poslali vrlo jasan odgovor da nakon potpisa ugovora o koncesiji nije zatražena ni odobrena nikakva suglasnost ili dozvola za izmjenu važećeg ugovora ili idejnog rješenja”, istaknuo je Dabo.

Više pročitajte na Indexu.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...