Povratak željeznice, golf tereni u Diklu, smanjenje prireza, produžena turistička sezona…; Koalicija “Srcem za Zadar” predstavila gospodarski program

Koalicija “Srcem za Zadar” danas je predstavila prvi dio Programa za lokalne izbore pod nazivom “Gospodarstvo, zapošljavanje i razvoj”. Njihov gospodarski program donosimo u nastavku:

“Gospodarski program naše koalicije usmjeren je na poticanje zapošljavanja uz puno snažnije zalaganje za čuvanje resursa, okolišnih i drugih prednosti Zadra i Zadarske županije, kao i na aktivno sudjelovanje znatno više gospodarskih subjekata i pojedinaca nego što je to do sada bio slučaj. Polifunkcionalni gospodarski razvoj će biti okosnica razvoja. Osim do sada zastupljenih turizma, trgovine, poljoprivrede, ribarstva i marikulture, revitalizirat ćemo obrtništvo i industrijsku proizvodnju utemeljenu na održivim tehnologijama, te osnažiti ponudu kulturnih, obrazovnih i sportskih programa, kako za naše građane, tako i za svjetsko tržište. Naš gospodarski program zasniva se na novim tehnologijama, kružnoj ekonomiji i načelima zajedničke dobrobiti i javnog interesa.

Suradnja javne uprave s gospodarskim sektorom, osobito malim i srednjim poduzetništvom na stvaranju pretpostavki za gospodarski razvoj u slijedećim razvojno–proračunskim razdobljima kojima će upravljati koalicija Srcem za Zadar slijediti će već spomenute nove ekonomske koncepte, nužne za postizanje mogućnosti EU financiranja razvojnih gospodarskih programa, suradnju sa zainteresiranim bankama vezano za nove linije  gospodarskih kredita te pomoć poduzetnicima u ostvarivanju uvjeta za pristup bespovratnim potporama.

Uz naglasak na stvaranju pretpostavki za razvoj prvenstveno malih i srednjih poduzeća, spremni smo u Zadru i Zadarskoj županiji podržati sve dosadašnje i buduće veće i/ili velike investicije, osobito u području marikulture, graditeljstva i energetskog sektora, te dovesti u Zadar njihove zelene ekspoziture. Srednji i veliki poduzetnici će u ostvarenju svojih poslovnih planova moći računati na transparentne politike i jednake tržišne prilike za sve, uz uvjet poštivanja visokih okolišnih i društveno odgovornih standarda.

Na načelima kružne ekonomije i odgovornog odnosa prema resursima, u iduće četiri godine upravljanja gradom, koalicija Srcem za Zadar potaknut će razvoj društveno-odgovornog i otpornog gospodarstva jačanjem poduzetničkog sektora kao nositelja novih oblika proizvodnje i trgovine.

Ne negirajući polazišne točke usvojenih strateških dokumenata Zadra i Zadarske županije, donijet ćemo nove strateške planove prilagođene zahtjevima financiranja za oporavak i otpornost u Europi budućnosti zajedno s cjelovitim mjerama za njihovu provedbu, uvažavajući osobito specifične okolnosti izazvane Covid-19 pandemijom i sveopću društveno–ekonomsku krizu.

U gradu bogate industrijske tradicije potaknut ćemo ponovni razvoj prehrambene i metaloprerađivačke industrije, strojogradnje te industriju prerade i oporabe otpadne plastike koje će biti zasnovane na čistim tehnologijama i održivom razvoju. Odgovorno i racionalno ćemo upravljati svim postojećim gospodarskim resursima u nadležnosti grada u svrhu njihovog efikasnog korištenja i stavljanja u funkciju rasta i razvoja grada.

Uz naglašeniji razvoj drugih djelatnosti, cjelogodišnji i održivi turizam će (p)ostati važna gospodarska grana jer će omogućiti ravnomjernije raspoređene prihode tijekom godine. Selektivni oblici turizma dovest će i do otvaranja obrta usmjerenih na pružanje proizvoda i usluga turistima. Poticat ćemo unapređenje turističke ponude i kvalitete smještaja, te povećati dodanu vrijednost i tako smanjiti udio ekstenzivnog turizma koji zagađuje okoliš, guta prostor i uništava obalu.

Revitalizirat ćemo domaću poljoprivrednu proizvodnju koja je u uvjetima pandemije dokazala svoju gospodarsku važnost, a obrađena zemlja će nam, uz gospodarske benefite, omogućiti da se lakše nosimo sa štetnim posljedicama klimatskih promjena i ekstremnih vremenskih fenomena kao što su katastrofalne poplave i dugotrajne vrele suše, sve češće posljednjih godina.

Rušeći administrativne barijere, širom ćemo otvoriti prostor  gospodarskim granama i novim oblicima organizacije poslovanja, posve nepoznatima do prije koje desetljeće. Snažno ćemo poduprijeti društveno poduzetništvo koje se osim komercijalnim ciljem rukovodi i društvenim i ekološkim ciljevima, te im je odgovornost prema okolišu i zajednici temeljno  načelo djelovanja.

Omogućit ćemo novi zamah start-up poduzetništvu, suvremenom konceptu koji stvara tehnološki inovativna, nekonvencionalna i kreativna poslovna rješenja, donosi visoku dodanu vrijednost i snažnu motivaciju za rad.

Važnu ulogu u svim našim gospodarskim procesima  imat će znanje i kadrovski potencijali Sveučilišta i ostalih obrazovnih institucija izraslih iz duge tradicije kvalitetnog obrazovanja u Zadru, kao i interakcija znanja i poduzetništva.

Povezivanje svih gospodarskih grana omogućit će zajednički i koordinirani nastup na domaćem i inozemnom tržištu.

Mjere: 

Povratak željezničkog prometa u Zadar kao preduvjet novih ekonomskih kretanja

Potrebno je hitno vratiti željeznicu u grad i županiju, poboljšanjem pruga i uvođenjem bržih vlakova (na razini države) ojačati atrofirani željeznički promet. Teretni željeznički promet imperativ je pozicioniranja Gaženice kao važnog intermodalnog čvorišta, te je ujedno i pristupačna, ekonomična i ekološki prihvatljiva alternativa kamionskom prijevozu. Razvoj i osnaživanje željezničkog prometa je u skladu s prometnim prioritetima u okviru Europske unije.

Gaženica kao polifunkcionalna luka i prometna poveznica sa cestovnim i željezničkim pravcima
Polifunkcionalna luka Gaženica, ambiciozno zamišljena kao generator gospodarskog razvoja, te zajedno sa željezničkom i cestovnom mrežom i zračnim prometom ključan  element integriranog prometnog sustava, kapitalni je projekt koji nije ostvario očekivane rezultate.

Revitalizirat ćemo zadarsku slobodnu zonu koja će se nadovezati na postojeće poslovne zone i dati im novi zamah.

Razvoj ribarske luke i burze ribe

Remontna i mala brodogradnja
Resursno odgovorna marikultura i okretanje plavoj ekonomiji

Poticati ćemo ulaganja u razvoj marikulture odgovorne prema okolišu i ekosustavima mora i podmorja, i okrenuti se plavoj ekonomiji koja od svih subjekata tzv. plavog gospodarstva traži da permanentno rade na očuvanju čistoće i bogatstva mora.

Razvoj održivih, selektivnih oblika turizma osobito kulturnog i sportskog turizma, te gastronomske ponude i vinarstva  kroz cijelu godinu na novim osnovama

Kroz natječaje za projekte putem TZ poduprijet ćemo razvoj selektivnih oblika turizma, valorizirajući kulturne, prirodne, gastronomske potencijale, te na taj način produžiti trajanje turističke sezone na veći dio godine i predstaviti domaćem i stranom tržištu ono najbolje što imamo.

Realizacija prvog ekološki prihvatljivog, resursno odgovornog golf terena u Hrvatskoj na području dosadašnjeg odlagališta otpada na Diklu

Nakon zatvaranja odlagališta otpada uslijedit će njegova sanacija, najizglednije plazma tehnologijom, a potom slijedi postavljanje zemljanog pokrova, što čini Diklo idealnim za golf teren.

Proizvodnja  zdrave i kvalitetne hrane i pića

Zadar će iskoristi potencijale u proizvodnji zdrave i kvalitetne hrane koje mu pruža jadranski položaj i neposredna blizina visoko vrijednog poljoprivrednog područja. U suradnji s malim proizvođačima prezentirat ćemo autohtone proizvode na festivalima i gastronomskim manifestacijama. Na ekološki degradiranim poljoprivrednim površinama poticat ćemo uzgoj voća i povrća u staklenicima.

Poticat ćemo ponovni razvoj industrije na novim osnovama

osobito strojogradnje, prehrambene i metaloprerađivačke industrije, te industriju  reciklaže i oporabe otpada za proizvodnju cijevi, komunalne opreme, novih PET boca ili poliesterskih vlakana koja se koriste u proizvodnji tekstila. Postojeće proizvodne kapacitete u proizvodnji namještaja, stolarije, stakla, tekstila i dr.

Poticat ćemo recikliranje i održivo korištenje prirodnih resursa

osobito povećanje udjela zelene energije u proizvodnji i potrošnji.

Smanjit ćemo prirez svim poduzetnicima i zaposlenim građanima za 2%.

Omogućit ćemo bolje uvjete za razvoj društvenog poduzetništva, osigurat ćemo besplatnu stručnu pomoć pri izradi poslovnog plana, registraciji i ostalim administrativnim postupcima, koristeći dosadašnje kadrovske i organizacijske kapacitete gradskih službi, ukloniti administrativne barijere i gradske pristojbe te omogućiti društvenim poduzećima ravnopravan tretman u dodjeli poticaja i subvencija u odnosu na ostale poslovne subjekte.

(Dobar primjer poduzetništva je pivarska zadruga Brlog s oko 90 zadrugara).

Snažno ćemo poduprijeti start-up poduzetništvo

Naša podrška očitovat će se u politici dodjele prostora u poduzetničkim inkubatorima u vlasništvu Grada, kao i u tehničkoj i stručnoj podršci u realizaciji projekata i pri apliciranju na natječaje putem upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo i razvoj otoka. Povlačenjem europskih sredstava, izgradnjom poslovnih i IT inkubatora za mlade željne učenja, partnerstva HZZ-a, Sveučilišta, privatnih tvrtki i spomenutih inkubatora, te partnerstva privatnih učilišta i gradskih inkubatora u povlačenju EU sredstava za prekvalifikacije, Grad Zadar će se pretvoriti u pravi inkubator znanja i start-upova.

Poticat ćemo razvoj obrtništva, osobito  tradicijskih i umjetničkih obrta

i njihovo povezivanje s turizmom i ostalim sastavnicama polifunkcionalnog razvoja gospodarstva dodjelom poticaja preko natječaja koji će valorizirati društvenu i gospodarsku vrijednost kao i održivost njihovih programa rada.

Ustrajno ćemo poboljšavati komunalnu infrastrukturu

čije sadašnje stanje u velikoj mjeri ugrožava poslovanje i malih i velikih gospodarskih subjekata. To će biti glavni zadatak gradskih komunalnih poduzeća i nadležnih upravnih odjela.

Uvest ćemo potpuno novi način upravljanja poslovnim prostorima u vlasništvu grada.

Dosadašnji model upravljanja gradskim prostorima zasnovan isključivo na financijskim kriterijima, a u svemu drugome potpuno stihijski, doveo je do gomilanja sadržaja kao što su pekarnice, suvenirnice i ostale „pop-up“ trgovine koje traju dok traje sezona dok mnogi vrijedni sadržaji koji bi mu donijeli život i živost tijekom cijele godine nisu ni mogli do centra grada.

Zadar kao lider u inovativnim gospodarskim procesima: ulaganje u ljude i znanje.

Grad će biti podrška svim institucijama i udrugama koje provode programe formalnog i neformalnog obrazovanja i rade na razvoju društva i gospodarstva te će, u skladu s vlastitim stručnim kadrovskim kapacitetima, organizirati edukacije i radionice kad god to bude korisno i moguće.

Borba protiv korupcije kao osnovni preduvjet gospodarskog razvoja  i specifična razlika u odnosu na sveprisutnu koruptivnu praksu dosadašnje lokalne vlasti

Raširena korupcija stvara nepovjerenje i suzdržanost ne samo stranih nego i domaćih ulagača. Za korumpiranog političara ili javnog službenika nije presudan javni interes nego njegova „provizija” pa manipulacijom uvjetima natječaja zatvara vrata javne nabave poduzećima koja ne žele „plaćati natječaj”, odnosno podržavati korupciju. Rezultati natječaja znaju se unaprijed, a odabrani ponuditelji su uvijek iste firme, „dvorski” dobavljači koji rade isključivo s javnim sektorom. Raskid s ovakvim praksama je uvjet bez kojeg nema gospodarskog razvoja i slobodne tržišne utakmice.

Poticanje zapošljavanja nastavljanjem uspješnih i apliciranjem na nove EU projekte

Zapošljavanje ćemo poticati direktno, gdje smo to kao grad u prilici, i osigurati nastavak uspješnih EU projekata (npr. program „Zaželi“) koji sada redovito završavaju kad prestaje EU financiranje, bez obzira na neupitnu korist koju donose zajednici i ljudima koji su zahvaljujući takvim projektima zaposleni. Iskoristiti ćemo iskustva koja smo stekli  i aplicirati na sredstva EU kojima se financiraju slični projekti.

Koalicija Srcem za Zadar priprema paket mjera i mehanizama

koji će omogućiti tranziciju vlasti u Zadru i Zadarskoj županiji nakon tridesetogodišnje, u najvećoj mjeri neuspješne politike i (ne)odgovornih nositelja vlasti na vodećim mjestima i uključiti sve pojedince, grupacije i snage zainteresirane za napredak i održivi razvoj  Grada i Županije.

Svi dijelovi našeg gospodarskog programa provedivi su i međusobno usklađeni te korespondiraju sa uvjetima financiranja EU Mehanizma za oporavak i otpornost do 2026. godine koji od zemalja EU-a traži se da utvrde usklađen paket projekata, reformi i ulaganja u šest područja politike, a to su:
zelena tranzicija
digitalna transformacija
pametan, održiv i uključiv rast i radna mjesta
socijalna i teritorijalna kohezija
zdravlje i otpornost
politike za sljedeću generaciju, uključujući obrazovanje i vještine

Osnaživanje, poticanje i promicanje poduzetništva odvija se i kroz poboljšanje uvjeta poslovanja u našemu gradu

U tom smislu ćemo provesti sljedeće aktivnosti:

smanjiti komplicirane i dugotrajne administrativne procedure te utemeljiti poduzetnički centar u gradu kao centralno mjesto na kojem će poduzetnici, obrtnici, investitori dobiti sve informacije, ali i pomoć za snalaženje u šumi propisa, procedura i gradskih odjela; u tom pogledu ćemo promijeniti i politiku donošenja urbanističkih planova koje treba razvojno, strateški i sustavno sagledavati,
smanjiti visoka i brojna davanja poduzetnicima i obrtnicima; komunalne naknade, komunalni doprinos, prirez i cijene komunalnih usluga koje se u četiri godine mandata, nakon početnog smanjenja ne smiju povećavati; istovremeno ćemo razviti novi model zakupa gradskih prostora uz posebne pogodnosti, uključujući i grace-period, za strateške djelatnosti,
osigurati potpore poduzetnicima koji su zapali u poteškoće zbog COVID-a, među ostalim i ukidanje poreza na potrošnju,
povećati iznos subvencija poduzetnicima uz posebnu usmjerenost na strateške djelatnosti, inovacije i razvoj, ulaganje u opremu, zelenu proizvodnju, digitalizaciju poslovanja te korištenje sredstava iz EU fondova.
dodatni iskorak u razvijanju sustava inkubatora i ostale poduzetničke potporne infrastrukture, kako za startup-ove, tako i za poduzetnike u fazi rasta i razvoja.

Navedenim mjerama, umjesto stihijskog pristupa gospodarstvu dosadašnje vlasti, naša koalicija će vodit jasno artikuliranu, promišljenu i transparentnu gospodarsku politiku. To će omogućiti gospodarski razvoj, zapošljavanje i zaustavljanje negativnih demografskih trendova.


Vijesti Antene Zadar slušajte na 97,2 MHz, te online na 972.fm na svaki puni sat od 8 do 16 sati. Slušajte i Jutarnju kroniku radnim danom u 7 sati. Svakako nas pratite i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Preuzmite naše aplikacije za iOS i Android uređaje, kako bi vam bili još dostupniji u svakom trenutku.

Jutarnja kronika dostupna je i na svim ovim sjajnim podcast platformama:

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...