Sali dobile mobilno reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Općina Sali bogatija je za mobilnu jedinicu za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada čime je odrađena najvažnija aktivnost projekta ”Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali”.

Ukupna vrijednost projekta je 236.545,40 kn, dok su prihvatljivi troškovi 181.944,44 kn. Bespovratna sredstva koja je Općina Sali dobila iznose 154.652,77 kn, a financirana su putem EU sredstava iz Kohezijskog fonda kroz Operativni programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. temeljem Poziva Uspostava reciklažnih dvorišta.

Mobilna reciklažna dvorišta su prenosive jedinice, kontejnerskog tipa s mogućnošću otvaranja stranica, u kojima je prostor opremljen opremom za prihvat i skladištenje raznih vrsta predsortiranog otpada. Imaju solarne module koji osiguravaju opskrbu električnom energijom, osobno računalo i vagu unutar kontejnera. Građani mogu, bez naknade, predati otpad manjih količina na mobilnom reciklažnom dvorištu, i to čak do 30 različitih vrsta otpada (uključujući i neke vrste opasnog otpada), kao na primjer:

-otpadni papir i karton,
-metal i metalnu ambalažu,
-staklo i staklenu ambalažu,
-ambalažu od plastike i drugu otpadnu plastiku,
-odjeću i druge tekstilne predmete,
-jestiva ulja i masti,
-boje, ljepila, smole,
-deterdžente,
-lijekove,
-baterije i akumulatore,
-fluorescentne cijevi,
-električnu i elektroničku opremu…

Iduće aktivnosti projekta su provođenje edukativnih i informativnih događanja te dizajn i tisak edukativnog i promidžbenog materijala. Kroz navedene aktivnosti educirat će se stanovništvo Općine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na njihovu ulogu u postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i povećanja udjela ponovne uporabe i recikliranja papira, metala, plastike, tekstila i stakla iz kućanstava te način rada i prikupljanja otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta.

Mobilna jedinica je privremeno smještena na javnoj površini u naselju Brbinj. Nakon dovršetka postupka registracije mobilne jedinice u upisnik reciklažnih dvorišta te edukacije stanovništa, MRD može započeti s radom. Upravljanje MRD-om predano je komunalnom društvu Mulić d.o.o., koje će omogućiti svim stanovnicima otoka da bez naknade predaju manje količine komunalnog otpada različitih vrsta. U mobilnim reciklažnim dvorištima otpad koji su građani odvojili u kućanstvu se privremeno skladišti, u njima se ne obavlja obrada sakupljenog otpada pa aktivnosti postupanja s otpadom ne završavaju u mobilnom reciklažnom dvorištu, već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici ovlaštene tvrtke oporabljuju. Svi stanovnici otoka biti će pravovremeno obaviješteni i o rasporedu lokacija MRD-a po naseljima kao i radnom vremenu.

Agencija ZADRA NOVA u suradnji s prijaviteljem, pripremila je i prijavila projekt te sudjeluje i u njegovoj provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...