Zbog pandemije korone manje smo se vozili: Znači li to da će premije autoosiguranja pojeftiniti?

U posljednjih 12 mjeseci u Velikoj Britaniji pale su cijene automobilskih osiguranja za šest posto. Razlog za to je smanjeni broj kilometara koji su prešli vozači, manje je šteta i logično je da cijene padaju. Kako je u Hrvatskoj? U 2020. godini cijene osiguranja automobila, gledano u prosjeku, nisu pale u odnosu na 2019. godinu.

I dok je u 2019. prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosila 934,29 kune, u 2020. godini cijena je bila 1.027,44 kune, što je za 9,97 posto veći iznos.

Ovi iznosi podrazumijevaju i premije ostvarene na tržištu EU na kojemu djeluju pojedina osiguravajuća društva iz Hrvatske. Kako su prosječni iznosi premija na tržištu EU veći tako su prosjeci na tržištu Republike Hrvatske manji, Hak revija saznaje iz Hrvatskog ureda za osiguranje. Prosječna premija, samo na tržištu Republike Hrvatske, u 2020. godini iznosila je 926,50 kn te je 4,83% veća u odnosu na 2019. kada je iznosila 883,78 kn.

Očekuje li se trend snižavanja cijena u 2021. godini, s obzirom da smo se manje vozili u 2020. godini zbog pandemije koronavirusa? Na žalost, u 2021. godini, zbog odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske o povećanju naknada za neimovinske štete, možemo očekivati dodatno povećanje premija osiguranja od AO (automobilske odgovornosti). Društva za osiguranje i dalje će usklađivati cijene u skladu s tržišnom situacijom.

Cijenu osiguranja od AO određuje niz faktora pa tako i broj prijeđenih kilometara može biti jedan od njih. Stoga, preporučujemo svim potencijalnim ugovarateljima osiguranja od AO da dobro prouče ponude osiguratelja te odaberu ponudu koju smatraju najkvalitetnijom jer se na hrvatskom tržištu nude i takve ponude koje nagrađuju vozače s manje prijeđenih kilometara u prethodnom razdoblju.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...