Čerkuč: “Imamo li pravo sumnjati da će Borik d.d. uložiti 2,4 milijuna kuna u uređenje plaže?”

Koristim ovu priliku da javno upitam  Krešimira Laštra, pročelnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet, Župana Longina i predsjednika Županijske skupštine  Zadarske županije u čijem interesu oni obnašaju svoju dužnost i da li se nešto želi prikriti kad ne žele dostaviti Javno dostupan dokument? pita se potpredsjednik Županijske skupštine Zadarske županije, Davor Čerkuč, koji ne može dobiti odgovor na upit što sadrži investicijsko ulaganje tvrtke Borik d.d., koje je navedeno u ponudi za koncesiju na plažu u hotelskom naselju Falkensteiner na Boriku. Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Na zadnjoj sjednici Skupštine Zadarske županije održanoj 26.7.2021 godine 31.  točka (od 37) glasila je: „Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene posebne plaže Borik, k.o. Zadar, Grad Zadar“.  U toj odluci navode se sljedeće informacije:

„Studijom opravdanosti davanja koncesije i procijene vrijednosti predmetne koncesije utvrđeno je kako pokazatelji dobiveni Studijom, opravdavaju gospodarske razloge za povećanje početnog iznosa“…

„Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru Zadarske županije na sjednici održanoj dana 23. lipnja 2021. godine, predložilo je stoga donošenje Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra – uređene posebne plaže Borik, s mogućnosti ograđivanja i naplate ulaska na plažu“….

„Ovlaštenik koncesije dužan je u pomorsko dobro koje se daje u koncesiju uložiti sveukupno 2.431.200,00 kuna kao investicijsko ulaganje, a sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti“….

Na samoj sjednici postavili smo pitanje Izvjestitelju po ovoj točki dnevnog reda, a to je Krešimir Laštro, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet,  iz kojeg razloga se u materijalima ne nalazi i često navedena Studija gospodarske opravdanosti kako bismo mogli znati što sve sadrži investicijsko ulaganje u iznosu od 2.431.200,00 kn. Odgovor je bio: “Smatrali smo da vam taj materijal ne treba“. Zatražili smo da nam se taj dokument  ipak dostavi.

Kako nismo dobili traženi dokument 2.8. 2021. smo uputili i službeni zahtjev mailom, a isti ponovili 31.8.2021 godine s dodatkom da su tu zamolbu zaprimili i Župan Longin te predsjednik Županijske skupštine Vučetić. Ni do danas odgovore na naš upit nismo dobili.

Da li imamo pravo sumnjati u stvarnu namjeru Koncesionara da će uložiti sveukupno 2.431.200,00 kuna kao investicijsko ulaganje, a sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti?

Ako već Pročelnik Upravnog odjela i Župan za njihov rad odgovaraju Partiji kojoj pripadaju, da li i Predsjednik Županijske skupštine koji bi po članku 26. Poslovnika  trebao brinuti o ostvarivanju prava članova Skupštine to radi ili se vodi s onom:  „ne grizi ruku koja te hrani“?

Kao Županijski vijećnik ujedno i Potpredsjednik Županijske skupštine Zadarske županije zatražio sam sukladno članku 16. Poslovnika“ tražiti i dobiti podatke od upravnih tijela Županije potrebne za obavljanje dužnosti člana, te s tim u svezi, koristiti njihove stručne i tehničke usluge“, da mi se dostave traženi dokumenti.

Iz tog razloga gospodo ne morate poštovati mene, poštujte funkciju i Poslovnik  tijela kojeg Vi i ja predstavljamo.

Žalosno je da je od 18 plaža u Hrvatskoj  koje imaju koncesije s mogućnošću ograđivanja i/ili naplate ulaza 8 njih nalazi se na prostoru  Zadarske županije.  To nas  navodi na zaključak da su stanovnici Županije postali gosti na vlastitoj obali i da gore prozvani ne vide problem jer oni sigurno ne koriste navedene plaže kako ne bi  slučajno  došli u kontakt sa stanovnicima koji su ih izabrali.

Na kraju preporučio bih  Krešimiru Laštri, pročelniku Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet, Županu Longinu i predsjedniku  Županijske skupštine  Zadarske županije Vučetiću da pročitaju barem neki dokument Vlade RH kako bi bolje razumjeli poruke koji isti zdušno promoviraju:

„Vlada Republike Hrvatske poštuje najviše kriterije otvorenosti, transparentnosti i uključivosti, stoga je omogućila građanima RH modernu, pojednostavljenu i ubrzanu komunikaciju s javnom upravom u pružanju javnih usluga.“

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...