Grad nastavlja suradnju s privatnim vrtićima, imamo 150 djece više nego lani: “Novi objekti grade se na Smiljevcu, Crvenim Kućama i u Diklu”

Gradonačelnik Dukić dodijelio ugovore vrtićima drugih osnivača i predstavio projekte izgradnje novih vrtića.

U Velikoj vijećnici Grada Zadra, gradonačelnik Branko Dukić dodijelio je ugovore vrtićima drugih osnivača te predstavio projekte izgradnje novih vrtića. Dodijeljena su 22 ugovora za koje je u Proračunu izdvojeno 18.334.000,00 kuna.

U dječjim vrtićima 150 djece više nego lani

I ove godine tražili smo mjesto više u zadarskim vrtićima. Hvala Bogu, jer imamo sve više djece, imamo sve više zahtjeva za upis. To nam potvrđuje da su njihovi roditelji zaposleni, a odgojni i programski standardi u našim vrtićima poželjni, kazao je uvodno gradonačelnik Dukić i nastavio:

U ovom trenutku, u 18 objekata s ukupno 80-ak vrtićkih skupina gradskih ustanova „Radost“ i „Sunce“, upisano ih je više od 1750. Naši partnerski vrtići okupljaju više od 1350 djece. Dakle, sve zajedno oko  3100 mališana ili 150 djece više nego lani. Zadarski model suradnje s vrtićima drugih osnivača primjer je i drugim jedinicama lokalne samouprave. Naime, osim većeg obuhvata djece, ovim modelom osiguran je jednak iznos participacije roditelja u svim predškolskim ustanovama na području Zadra, istaknuo je gradonačelnik Dukić podsjetivši kako su cijene boravka djece u vrtićima.

Za 10-satni cjelodnevni program 600,00 kuna, za drugo dijete u predškolskoj ustanovi 300,00 kuna, a za treće i svako sljedeće dijete pohađanje vrtića je besplatno. Za poludnevni (5-satni) program participacija iznosi 300,00 kuna.

Od ostalih programa predškolskog odgoja gradonačelnik Dukić je naglasio kako se nastavljaju Program potpore stručnom timu vrtića drugih osnivača te smjenski rad u 10 gradskih i privatnih vrtića čime je omogućeno usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza roditelja.

Novi vrtići i vrtićko mjesto za svako zadarsko dijete

Pročelnik za graditeljstvo Darko Kasap prezentirao je planove za igradnju vrtića na području grada. Ide se u izgradnju potpuno novog objekta DV Pčelica, koji će biti organiziran na dvije etaže s po 4 vrtićke i 4 jasličke jedinice.

Pored građevine predškolske ustanove na čestici će se organizirati i vanjski prostor parkiranja, pristupne staze, dječja igrališta, te hortikulturno urediti preostali dio terena.

Ova predškolska ustanova je planirana prema važećim normativima i potrebama za smještaj 148 djece.

Osim toga, predviđena je i potpuno nova izgradnja tri vrtićka objekta: Smiljevac, Diko i Crvene Kuće. DV Diklo će imati 4 grupne jedinice od čega dvije za djecu jaslične dobi od 6 do 36 mjeseci i dvije skupine za djecu od navršene 3. do 7. godine.

Kapacitet ustanove je 74 polaznika. DV Smiljevac će biti organiziran na dvije etaže s po 4 vrtićke i 4 jasličke jedinice.

Na čestici će se organizirati i vanjski prostor parkiranja, pristupne staze, dječja igrališta te hortikulturno urediti preostali dio terena.

Ova predškolska ustanova je planirana prema važećim normativima i potrebama za smještaj 148 djece.

Kapacitet predškolske ustanove je određen sa 8 skupnih jedinica, odnosno sa 4 skupne jedinice jaslica (4 puta maksimalno 14 djece) i sa 4 skupne jedinice dječjeg vrtića (4 puta maksimalno 23 djece).

DV Crvene kuće će biti organiziran na dvije etaže, s tim da će u prizemlju biti smješten dječji vrtić sa 3 vrtićke i 1 jasličkom jedinicom. Predviđen je za zdovoljavanje potreba za smještaj 74 djece. Kapacitet predškolske ustanove je određen sa 4 skupne jedinice, odnosno sa 1 skupna jedinica jaslica (1 puta maskimalno 14 djece) i sa 3 skupne jedinice dječjeg vrtića (3 puta maksimalno 23 djece).

Na kraju, pročelnik za odgoj i školstvo Joso Nekić osvrnuo se i na sve dodatne programe koje Grad Zadar omogućuje i potiče u predškolstvu.

Uvažavajući potrebe na području predškolskog odgoja i obrazovanja  sustavno se radi na proširivanju vrtićkih kapaciteta preuređenjem i proširenjem postojećih objekata, odnosno gradnjom novih vrtića, te podupiranjem rada vrtića drugih osnivača.

Proračunom Grada Zadra, za potrebe predškolskog odgoja i obrazovanja, predviđeno je  58.870.500,00 kuna.

Početkom 2020. godine otvorio se novi područni objekt s dvije skupine vrtićkog uzrasta (Višnjik II).

Oprema za područni objekt osigurana je iz projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja koji se financira iz ESF-a.

Za nekoliko dana završavaju radovi na rekonstrukciji PO Pčelica čime će se osigurati prostorni uvjeti za rad 4 odgojno-obrazovne skupine. Proveden je postupak javne nabave za rekonstrukcija PO Višnjik u kojem bi se omogućila organizacija predškolskog odgoja i obrazovanja i na prvom katu. Radovi na uređenju tog vrtića uskoro započinju.

Projekt Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja, pripremljen je na temelju prethodno provedenih anketa kojima su roditelji iskazali potrebu za promjenom radnog vremena dječjih vrtića na području Zadra. Provedba projekta započela je 15. siječnja 2019. godine i trajala je 30 mjeseci, odnosno do 15. srpnja 2021. godine.

Budući je projekt završen Grad Zadar osigurat će nastavak smjenskog i produljenog rada u onim partnerskim vrtićima u koja je iskazana potreba.

Sporazum o sufinanciranju programa smjenskog i produljenog rada potpisan je s 4 vrtića drugih osnivača, a nastavit će se i u po 2 područna objekta gradskih vrtića Radost i Sunce i to: DV Radost (Vruljica i Bokanjac), DV Sunce (Ciciban i Jazine), DV Maslačak (Maslačak, Tratinčica i Potočnica), DV Ribica, DV Klokan i DV Golubica.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...