NAPOKON Odabran izvođač i potpisan ugovor o rekonstrukciji stare Tehničke: “Vratit ćemo je u život!”

Na Sveučilištu u Zadru danas je s tvrtkom Strabag d.o.o. potpisan ugovor o rekonstrukciji i sanaciji zgrade stare Tehničke škole.

Nakon što je dao najnižu ponudu u postupku javne nabave, koja je ocijenjena najkvalitetnijom, Strabag je izabran za izvođača radova.

Ugovor su danas potpisali rektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican, prokurist Strabaga Krešimir Bošnjak i tehnički voditelj Marin Knežević.

Naša strategija je razvoj sveučilišta, Zadra i Hrvatske. Ova zgrada koju je obitelj Bakmaz ostavila u testament za potrebe obrazovanja ima svoju povijest te smo mi bili vrlo motivirani kako bi se ona obnovila i ostala kao javno dobro. Nažalost, zgrada je u 30 godina pretvorena u ruinu i sigurna sam da ćemo je zajedničkim radom vratiti u život, rekla je rektorica Vican

Sveučilište u Zadru provodi projekt Sveučilišna znanstveno-nastavna infrastruktura za 21. stoljeće KK.06.2.2.13.0001, za koji je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava dana 25. svibnja 2020. Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u okviru ITU mehanizma.

Projekt predstavlja revitalizaciju zapuštenog i potencijalno opasnog objekta za prolaznike na samom ulazu u gradsku jezgru. Predmetna zgrada u Ulici Šime Vitasovića 1, sagrađena je 1909. za potrebe srednjoškolskog strukovnog obrazovanja za obrte i zanate.

Nalazi se u samoj povijesnoj gradskoj jezgri, u neposrednoj blizini Starog kampusa Sveučilišta u Zadru.

Objekt je pod zaštitom Konzervatorskog odjela u Zadru. Do godine 2005. koristile su je Strukovna škola Vice Vlatkovića i Tehnička škola u Zadru, nakon čega su se preselile u novoizgrađeni objekt te se predmetna zgrada od tada ne koristi. Riječ je o obnovi i korištenju brownfield lokacije koja ima lokalno obilježje, odnosno predstavlja projekt koji je pretežito namijenjen lokalnom stanovništvu i zadovoljavanju potreba Sveučilišta u Zadru te Grada Zadra u smislu osiguranja koristi za zajednicu u cjelini.

Godine 2007. Zadarska županija, kao stvarni vlasnik u 1/1 dijelu, ustupila je zgradu na neograničeni broj godina za potrebe smještaja odjela Sveučilišta u Zadru. Na čestici 10755/2 k.o. Zadar (zemljišnoknjižni uložak 2973), površine 1.292 m2, nalaze se zgrada škole predviđena za rekonstrukciju i adaptaciju za potrebe Sveučilišta u Zadru, dvorište i trafostanica.

Ugovorom o korištenju poslovnog prostora od 24. rujna 2007. godine, Zadarska županija je ustupila na korištenje Sveučilištu ovu zgradu.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...