OB Zadar mora medicinskoj sestri koju je napao pacijent na Odjelu psihijatrije isplatiti 150 tisuća kuna odštete

Na Općinskom sudu u Zadru dosuđeno je da Opća bolnica Zadar mora medicinskoj sestri, koju je prije tri godine na Odjelu psihijatrije napao pacijent, isplatiti 150 tisuća kuna odštete te podmiriti sudske troškove postupka.

Kako je navela u tužbi, na radnom mjestu joj je nanesena teška tjelesna ozljeda jer ju je pacijent, dok mu je davala terapiju, snažno udario u predjelu nosa i usana, uslijed čega je pala na pod.

Iako su ozljede koje je zadobila prvotno bile kvalificirane kao lakše, dan kasnije ispostavilo se da je ipak riječ o teškim ozljedama glave, zbog kojih je nesretna medicinska sestra na kraju završila na odjelu neurokirurgije zadarske bolnice.

Kako je u svojoj obrani iznijela OB Zadar, u konkretnom slučaju ne postoji odgovornost bolnice budući da se prilikom hospitalizacije i liječenja pacijenta koji je udario tužiteljicu ustanova pridržavala svih mjera koje reguliraju pitanje zaštite na radu kao i svih pravila struke. Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac može biti oslobođen odgovornosti ili se njegova odgovornost može umanjiti ako je šteta nastala zbog više sile, odnosno namjerom ili krajnjom nepažnjom radnika ili treće osobe na koje poslodavac nije mogao utjecati, niti je njihove posljedice mogao izbjeći.

Kako je ocijenio sudac Tomislav Bago, prema članku 25. Zakona o zaštiti na radu ozljeda na radu i profesionalna bolest koju je radnik pretrpio tretira da potječe od rada i poslodavac za nju odgovara po načelu objektivne odgovornosti.

Iz nalaza vještaka proizlazi da je medicinska sestra doživjela potres mozga uz krvarenje iznad moždane ovojnice, a za posljedicu ima posttraumatska glavobolju zbog čega će otežano obavljati svoje dnevne aktivnosti posebno one koje zahtijevaju intenzivniju koncentraciju i pažnju.

S obzirom da se radi o prvostupanjskoj presudi, zadarska Opća bolnica ima pravo uložiti žalbu.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...