Gdje s glomaznim otpadom? Reciklažna dvorišta kao lako i dostupno rješenje odlaganja posebnih vrsta otpada

Svatko se od nas ponekad nađe u situaciji da ne zna što učiniti s određenom vrstom otpada. To je posebice slučaj kada se radi o glomaznom otpadu kojeg se u pravilu želimo riješiti čim prije i na što efikasniji način. Za odlaganje glomaznog, ali i drugih, posebnih vrsta otpada, postoje reciklažna dvorišta koja Zadranima omogućuju jednostavno, ekološki prihvatljivo i besplatno odlaganje.

ŠTO MOŽEMO ODLAGATI U RECIKLAŽNA DVORIŠTA?

Vrste otpada koje se mogu odložiti u reciklažno dvorište su: papir, metal, staklo, plastika, tekstil, glomazni otpad, ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električni i elektronički (EE) otpad te građevinski otpad iz kućanstva i dr.

Sve se navedene vrste otpada prikupljaju odvojeno te se privremeno skladište u posebnim spremnicima.

LOKACIJE GAŽENICA I DIKLO

Na području grada Zadra postoje dva reciklažna dvorišta. Jedno se nalazi na zapadnom dijelu grada, na odlagalištu u Diklu, dok se drugo nalazi u Gaženici i time pokriva istočni dio. Osim dva navedena, u nadležnosti Čistoće su i dva reciklažna dvorišta van Zadra, u Novigradu i Sv. Filip i Jakovu, u kojima djelatnici Čistoće prikupljaju otpad stanovnika tih i okolnih općina.

RIJEŠIMO SE GLOMAZNOG OTPADA LAKO I BESPLATNO

Do sad se pokazalo da je vrsta otpada koju građani najčešće odlažu u reciklažna dvorišta glomazni otpad. Važno je napomenuti da jedna osoba može donijeti neograničenu količinu otpada (osim građevinskog) popuno besplatno. Reciklažna se dvorišta na ovaj način pokazuju kao moguće potencijalno rješenje problema tzv. „divljeg“ odlaganja otpada, posebice kad uzmemo u obzir na njihovu dostupnost te jednostavnost korištenja.

TKO SVE MOŽE KORISTITI RECIKLAŽNA DVORIŠTA?

Reciklažna dvorišta su na usluzi svim privatnim osobama. Dozvoljeno je odlaganje građevinskog otpada do 200 kg u uzastopnih 6 mjeseci, a veće količine od toga mogu se odložiti na odlagalište u Diklu, uz naplatu prema službenom cjeniku.

Pravnim osobama nije dozvoljeno odlagati otpad na reciklažna dvorišta, već mogu odložiti glomazni te ostale vrste otpada na odlagalište u Diklu.

MOBILNA RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva. Postavlja se na određenu lokaciju prema točno utvrđenom rasporedu kako bi bilo dostupno na korištenje građanima na različitim lokacijama.

KORIŠTENJEM RECIKLAŽNIH DVORIŠTA ČUVAMO SVOJ GRAD

Reciklažna dvorišta i njihovi zaposlenici postoje kako bi bili na usluzi građanima te kako bi im olakšali zbrinjavanje posebnih vrsta otpada. Svatko od nas dužan je stvoriti svijest i uvesti naviku korištenja dvorišta kako bismo zajedno gradili bolju, čišću budućnost, ali i zaštitili svoj grad od odlaganja otpada na zelenim površinama.

S obzirom da se otpadni materijali prikupljaju u odvojene spremnike, reciklažna dvorišta postaju izvor vrijednih reciklabilnih sirovina i na taj način imaju vrlo važnu ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...