Zadar postaje hrvatska perjanica u kampingu

U Hrvatskoj postoji samo jedno kamper odmorište i to u Istri. Takvo stanje je nedopustivo za zemlju koja razvija kamping turizma i gdje kamping čini četvrtinu ukupnog turizma, kada je riječ o kapacitetima i brojkama. Kamp odmorišta su parkirališna mjesta s potrebnom infrastrukturom za opskrbu vlasnika kamp-kućica te su nezaobilazni dio kvalitetne kamping ponude neke zemlje. Njihova izgradnja važna je zbog toga što je danas u svijetu prisutan trend porasta kampera s kamp-kućicama.

U Zadarskoj županiji trebalo bi ih se nalaziti najmanje deset u zaleđu, kako je rečeno na konferenciji za novinare vodećih ljudi iz domaćeg i svjetskog kampinga održanoj na terasi caffe-bara Forum. Konferencija je održana u sklopu prvoga proljetnog vijeća Svjetskog saveza kampista sa sjedištem u Bruxellesu koje se održava u Zadru u organizaciji Turisthotela d.d. Zadar, a u znak priznanja za postignutu kvalitetu i visoke standarde u »best-practice« uslugama u kamping turizmu.

– Zadarska županija je pokazala veliki interes za kamper odmorištima. U roku od mjesec dana krenut će razgovori sa zainteresiranim investitorima, rekao nam je županijski pročelnik za turizam Jerolim Uroda.

Otvaranjem kamper odmorišta zajedno sa Zatonom dobila bi se jedna zaokružena cjelinu primanja kampista i Zadar bi postao hrvatska perjanica u kampingu. Investicija za kamper odmorište nisu velike. Za jednu parcelu dovoljno je 15.000 kuna, a jedno odmorište ne treba imati više od dvadeset parcela, kaže predsjednik Hrvatske udruge kamping kvalitete Jerko Sladoljev.

 
frane skoblarkamperkampisti