Dvije ponude za nadzor izgradnje i opremanje Kneževe palače; Livakovićev D&Z ponudio 2.100 kuna više od zagrebačkog Invest inžinjeringa

Na javni natječaj za nadzor izgradnje i opremanje Kneževe palače pristigle su dvije ponude i to ona tvrtke D&Z u vlasništvu bivšeg državnog tajnika Zdravka Livakovića koja je ponudila cijenu od 850.000 kuna bez PDV-a, dok je druga pristigla od zagrebačkog Invest inženjeringa u vlasništvu Slobodana Jeričevića i Mirka Oreškovića čija je ponuda niža za samo 2.100 kuna i iznosi 847.900 kuna bez PDV-a.

Kako doznajemo, nakon javnog otvaranja ponuda u Gradskoj vijećnici u slijedećih 60 dana dvije pristigle ponude i priložena dokumentacija detaljno će se analizirati nakon čega će gradonačelnik Božidar Kalmeta donijeti konačnu odluku o izvođaču nadzora izgradnje i opremanja Kneževe palače.

Projekt “Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače” se s 38 milijuna kuna financira iz fondova EU.

Na javnom natječaju između osam pristiglih ponuda za izvođača radova izabrana je zadarska tvrtka Ploter s ponudom od 15 milijuna i 830 tisuća kuna bez PDV-a. Projektanti su radove procijenili na 18,2 milijuna kuna.

 
d&zgrad zadarjavni natječajkneževa palača