Telegram doznaje da nestaje još jedan državni monopol, liberalizira se posao hitnih medicinskih evakuacija

Privatne firme konkurirat će za posao vrijedan gotovo 9 milijuna kuna. Ministarstvo zdravlja otvorilo je poziv za nadmetanje za nabavu usluga helikopterske hitne medicinske službe (HHMS) koje će obavljati hitne medicinske evakuacije. Ukupna procijenjena vrijednost ovog posla bez PDV-a je 8 milijuna i 900 tisuća kuna. Prema direktivi EU više ne mogu obavljati vojska i policija, pa je Ministarstvo zdravlja moralo raspisati ovaj natječaj. Za sada je Ministarstvo zdravlja krenulo s pilot projektom, a uskoro će na natječaju izabrati firme koje će obavljati taj posao.
Ministarstvo zdravlja u natječaju traži firmu koja će pružati usluge hitnog helikopterskog prijevoza čija će zadaća biti pomagati građanima kojima bude potrebna hitna medicinska pomoć. Ponuditelj će morati dokazati da je uspješno ispunio najmanje dva ugovora koja se odnose na pružanje usluge helikopterske hitne službe.

Ovime se otvara jedan novi segment tržišta, koji će zasigurno mnogima biti prihvatljiv. Naime, bruto plaća policijskog pilota iznosi oko 10 tisuća kuna, ovisno o stažu i ostalim uvjetima. Slično je i u hrvatskoj vojsci. Piloti koji će obavljati usluge hitne medicinske evakuacije, nakon što bude proveden natječaj imat će plaću od 5 tisuća eura bruto, što iznosi nešto manje od tri tisuće eura neto, doznaje Telegram.

Plaća od tri tisuće eura

Mnogi, vojni i policijski piloti, zasigurno će biti privučeni ovom ponudom. Uvjet je da imaju sve odgovarajuće dozvole i letačko iskustvo od minimalno 1500 sati letenja kao odgovornog pilota helikoptera. Od toga se najmanje 500 sati letenja mora odnositi na aktivnost u službi zračnog spašavanja ili slične načine rada, poput slijetanja na nepoznatom terenu).

Operator za ovaj natječaj mora posjedovati važeću Svjedodžbu operatora zrakoplova Hrvatske civilne agencije za zrakoplovstvo ili druge države članice EU. Ovaj posao tako više neće biti državni monopol, a za njega će moći konkurirati i strane firme.

Baze za evakuacije na Krku i u Splitu

 

Dvije baze za hitne medicinske evakuacije bit će u Splitu i na Krku. Europska unija zahtijeva da hitne zračne medicinske evakuacije najkasnije do 2017. više ne obavljaju policija i vojska.

Novi izvođač morat će garantirati da će, u normalnim uvjetima leta i dobroj vidljivosti, u najviše 20 minuta stići na svaku lokaciju unutar područja koje pokriva. Baza u Splitu pokriva Splitsko-dalmatinsku županiju, dok riječka zračna baza na Krku pokriva Primorsko-goransku županiju. Nakon alarma na pageru, helikopter za zračne intervencije imat će manje od tri minute u kojima mora krenuti na intervenciju. To je vrijeme uključeno u sastavnom vremenu dolaska.

 
helikopterministarstvo zdravljaspašavanjevojska