Arheološki muzej raspisao natječaj za muzejskog pedagoga

Ako tražite posao, možda vam se posreći baš u ovo blagdansko vrijeme. Naime, Arheološki muzej Zadar raspisao je na Badnjak Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa – muzejski pedagog.

Oglas je objavljen u Narodnim novinama, a riječ je o radu na određeno vrijeme – do povratka odsutne zaposlenice s rodiljnog dopusta. Radi se puno radno vrijeme, uz probni rok od 2 mjeseca.

Uvjeti su sljedeći:

– VSS/završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili visoka stručna sprema prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– jedna godina radnog iskustva,

– položen stručni ispit za muzejskog pedagoga,

 

– poznavanje rada na računalu,

– aktivno poznavanje jednoga stranog jezika.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te e-adresu).

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku potvrde o položenom stručnom ispitu za muzejskog pedagoga, potvrdu o radnom iskustvu, elektronički ispis o radnopravnom statusu te uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna.

Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu, dužan je priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama i to na adresu: Arheološki muzej Zadar, Trg opatice 1, 23000 Zadar, s naznakom: “Za natječaj – muzejski pedagog”, preporučenom pošiljkom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 
arheološki muzej zadarjavni natječaj