Povučene jabuke tretirale su se ogromnom količinom pesticida

Iz Ministarstva su, odgovarajući na upit Hine, reagirali na navode Hrvatske voćarske zajednice (HVZ), čiji su predstavnici na konferenciji za novinare u ponedjeljak kazali da ne znaju točno čije su i od kuda povučene jabuke te ustvrdili da Ministarstvo poljoprivrede nije na vrijeme objavilo i informiralo ih o novoj uredbi Europske komisije o smanjenju dopuštene razine pesticida na jabukama, piše N1.

U odgovoru objašnjavaju da je sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva uzorkovala sporne jabuke (zlatni delišes) u maloprodaji te je nakon laboratorijske analize utvrdila da se radi o prekoračenju maksimalnih razina ostataka pesticida.

“Inicijalnom procjenom rizika u Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo (Zavod za zaštitu bilja) utvrđeno je da navedeno prekoračenje predstavlja rizik za potrošače, pa su temeljem toga jabuke opozvane s tržišta, o čemu je Hrvatska agencija za hranu obavijestila potrošače 8. prosinca ove godine”, navode iz Ministarstva, čija je poljoprivredna inspekcija nakon nalaza sanitarne inspekcije provela nadzor u primarnoj proizvodnji.

U tom je nadzoru, kažu iz Ministarstva, utvrđeno da su sporne jabuke tretirane sredstvom za zaštitu bilja PIRINEX 250CS, koje sadrži aktivnu tvar klorpirifos, a ono nije registrirano za uporabu na jabuci, nego samo na uljanoj repici.

Utvrđeno je i da osobe koje su provele tretiranje spornih jabuka nisu prošle izobrazbu o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida te nemaju potvrdu o položenom ispitu iz navedene izobrazbe, što je zakonska obveza prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida. Iznose i podatak da je riječ o proizvođaču Lori Fructus iz Vukovara.

Vezano za navode HVZ-a da proizvođači nisu znali niti ih je Ministarstvo obavijestilo o novoj uredbi EK o smanjenju dopuštene razine pesticida, iz Ministarstva poručuju da “bez obzira što Ministarstvo nema obvezu objavljivati izmjene zakonodavstva, ministar Tomislav Tolušić smatra da je proizvođače na koje se odnose regulative EK trebalo na vrijeme upozoriti, iako je njihova obveza da prate i primjenjuju propise koji se odnose na njihovu djelatnost”.

 

Objašnjavaju i da je ta uredba EK (2016/60) donesena 19. siječnja ove godine, te da je na snagu stupila 20-tog dana od objave, a da je proizvođačima ostavljen rok od sedam mjeseci, sve do 10. kolovoza ove godine kao prijelazno razdoblje za prilagodbu na nove maksimalne razine ostataka pesticida ili MDK koji se smanjuju time sa 0,5 na 0,01 mg/kg.

“Uredbe EK se izravno primjenjuju u RH kao članici EU-a, pa se dakle ne moraju uvesti u nacionalno zakonodavstvo, što znači da Ministarstvo poljoprivrede nema obvezu posebno objavljivati te uredbe. Link na EURLEX nalazi se i na fitosanitarnom informacijskom portalu (fisportal) pod rubrikom Održiva uporaba pesticida”, navode iz Ministarstva.

 
jabukeministarstvopesticidipovučene