Puštena u rad prva punionica za vozila na električni pogon u Zadru

Danas je u 11 sati puštena u rad prva ELEN punionica za vozila na električni pogon u Zadru u Ulici Bartola Kašića, kod stare Tehničke škole.

Punionicu je svečano otvorio Božidar Kalmeta, gradonačelnik Grada Zadra i Domagoj Puzak, zamjenik voditelja tima za eMobilnost HEP grupe.

ELEN punionica u Zadru postavljena je temeljem „Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje električnih vozila“, gdje je Grad Zadar dao pravo služnosti za parkirna mjesta, a HEP je nabavio i ugradio punionicu uz tehničku podršku Elektre Zadar.

Grad Zadar potpisao je Sporazum s Hrvatskom elektroprivredom d.d. Zagreb o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila temeljem kojeg je postavljena punionica elektromotornih vozila na javnom parkiralištu na području Poluotoka u Ulici Bartula Kašića u kojoj su za potrebe punjenja elektromotornih vozila osigurana 2 parkirna mjesta.

Punionica elektromotornih vozila postavljena je u okviru razvojnog projekta HEP-a eMOBILNOST uvažavajući sve smjernice Direktive 2014/94/EU o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva o nediskriminirajućem pristupu i pružanju usluge eMobilnosti korisnicima električnih vozila.

HEP je postavio u Zadru ELEN punionicu na kojoj će biti moguće istodobno punjenje dvaju vozila, s načinom punjenja AC mod3 tipe2, uz vrijeme punjenja od jednog do četiri sata, ovisno o stanju baterije vozila i vrsti pretvarača u samom vozilu. Punjenje vozila će u određenom periodu odnosno u razvojnoj fazi Projekta biti besplatno, ali samo uz RFID identifikacijsku karticu. Punionica elektromotornih vozila će u razvojnoj fazi projekta omogućiti testiranje tehnologije i praćenje navika korisnika radi pripreme odgovarajućeg modela naplate i kasnijeg prelaska na komercijalnu fazu korištenja punionice.

 

Grad Zadar je kao potpisnik Sporazuma gradonačelnika u svrhu poticanja korištenja ”čistijeg” oblika prijevoza, podizanja razine svijesti građana, smanjenja emisija CO2 i poboljšanja turističke ponude te u konačnici poboljšanja kvalitete života u Zadru prepoznao značaj uvođenja odrednica održivog razvoja u sektoru energetike i prometa te će nastaviti provoditi ovakve projekte i u budućnosti.

U skladu s Planom 20-20-20 Grad Zadar je formalizirao svoju politiku održivog razvoja i sustavnog gospodarenja energijom potpisivanjem Energetske povelje (2008. godine) na nacionalnoj te Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) na europskoj razini (2012. godine). Potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika Grad Zadar se obvezao da će smanjiti emisije CO2 za najmanje 20% do 2020. godine kroz provedbu mjera povećanja energetske učinkovitosti i razvoj obnovljivih izvora energije. Također, član je europskog udruženja Energetski gradovi koje se sastoji od jedinica lokalne samouprave u energetskoj tranziciji.

Grad Zadar je od 2010. godine započeo s provedbom mjera povećanja energetske učinkovitosti, provedbom brojnih projekata čime se svrstao među vodeće gradove u Hrvatskoj na tom području.
Neki od značajnih projekata su:
1. Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Zadra
2. Korištenje solarnog sustava i prirodnog plina u jedinstvenom sustavu za pripremu PTV na ŠC Višnjik
3. Rekonstrukcija postojećeg sustava grijanja u sustav grijanja na plin u naselju Petrići
4. Sufinanciranje provedbe energetskih pregleda i energetskog certificiranja i izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama
5. Prometni sustav grada Zadra: Inteligentni prometni sustav (ITS) i rekonstrukcija prometnica u gradu Zadru
6. EnerMO – Istraživanje potencijala korištenja energije iz mora na vanjskom nizu otoka koji administrativno pripadaju Gradu Zadru
7. EU projekti

PRO-E-BIKE- Promoviranje električnih bicikla i skutera u području dostave i transporta putnika u urbanim područjima
FIESTA – Promicanje inteligentnih energetskih ušteda u obiteljima
ENPCOM – Europska mreža za promociju Sporazuma gradonačelnika
CB-GREEN – Prekogranična zelena, obnovljiva i energetski učinkovita mreža

Također, Grad Zadar je aktivan i na podizanju razine svijesti građana te od 2012. godine organizira tjedne energetske učinkovitosti u sklopu kojih su održana brojna predavanja i edukacije kako za djecu predškolskog i školskog uzrasta, građane tako i za stručnu javnost.

 
električni automobiligrada zadarheppunionicatehnička škola