Iz Elektre upozoravaju na žice dalekovoda koji izgaraju tijekom paljenja korova

Kako prilikom uobičajenog paljenja korova u ovo doba godine, otvorena vatra može izmaknuti kontroli i prerasti u manji požar, tako u tim požarima ponegdje izgore drveni stupovi dalekovoda. Posljedica su da se žice koje su i dalje po naponom nađu blizu zemlje i ugrožavaju prolaznike.

Opasna posljedica izgaranja drvenih stupova je da žice, koje su i dalje pod naponom, više nisu na sigurnoj visini, već 1,5-2 m od tla, opasne po život prolaznika koji ih mogu slučajno dodirnuti, upozoravaju iz Elektre Zadar.

Iz Elektre stoga mole građane da se oprezno kreću opožarenom površinom kojom prolaze trase dalekovoda i ako opaze takav slučaj, ne približavajte se dalekovodu i hitno dojavite opaženo na broj 112 ili 290-604 i 290-605.

 
dalekovodelektraupozorenježice