S 8500 na 9300; Saborskim zastupnicima rastu mirovine

Marić je rekao da je 1. siječnja 2014. na snagu stupio Zakon o smanjenju mirovina ostvarenih prema posebnim propisima, a koje su bile veće od 5000 kuna te kazao kako taj Zakon prema važiti ako se ispune dva uvjeta: kada je gospodarski rast u svakom o tri prethodna uzastopna tromjesečja veći od dva posto te kada je deficit u istim razdobljima manji od tri posto. “Oba uvjeta su ispunjena”, rekao je Marić.

“Navedeno se u najvećoj mjeri odnosi na branitelje koji su dali svoj obol i u ovoj gospodarskoj krizi. Prema podacima HZMO-a, u Hrvatskoj je smanjeno bilo preko 44 tisuće mirovina, a od toga broja preko 36 tisuća su braniteljske mirovine veće od 5 tisuća kuna”, rekao je Marić.

Ostalih deset tisuća su zastupničke mirovine, mirovine sudaca Ustavnog suda, mirovne predsjednika Republike, mirovine pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji…

Inače, prosječna braniteljska mirovina iznosi 5100 kuna, dok zastupnička iznosi 8500 kuna, a vlada je vrlo lako mogla podići mirovine samo pojedinim skupinama, a ne svima, piše Index.

 
mirovinesaborzastupnici