Cisternom u suprotnom smjeru na Putu Dikla

Vozač cisterne za prijevoz lož ulja jutros je, čini se, zanemario prometna pravila i krenuo u suprotnom smjeru.

Opasni pothvat na Putu Dikla snimio je naš čitatelj, a mi se nadamo da je cisterna promijenila smjer.

 
cisternaekonomska školasuprotni smjer