Paušal ostaje 300 kuna: Lukić: “Iznos će biti potvrđen na sjednici Gradskog vijeća 29. siječnja”

Iako smo se pribojavali kako će Grad Zadar turistički paušal s 300 podići na 500 kuna, saznajemo kako njegova cijena ostaje na dosadašnjoj razini.

Ovu nam je vijest potvrdio gradski vijećnik Mate Lukić, predsjednik Neovisnih za Hrvatsku, podružnice Zadar.

Paušal ostaje 300 kuna, što će biti potvrđeno za sjednici Gradskog vijeća koja će se najvjerojatnije održati 29. siječnja. Sve ove priče koje su kružile gradom ovih dana nisu istinite. Ljudi su nas zaustavljali, vukli za rukav, pitali zašto nam povećavate paušal na 1.500 kuna, 750 kuna? Iznajmljivači se ne trebaju plašiti priča koje dolaze sa svih strana. Želio bih naglasiti kako su upravo mali iznajmljivači žila kucavica ovoga grada i njih trebamo posebno njegovati, jer sam turizam i njegova prepoznatljivost ovisi o njima.

 
mate lukićpaušalturizam