Iz Grada pojašnjavaju kako su preuzeli Zara Beach i zašto je rušenje objekta nezakonito

Jučer, prilikom rušenja nekadašnjeg Zara Beach kluba, reagirala je policija, i to pozivom od strane Grada Zadra.

Iz Gradske uprave priopćenjem objašnjavaju zašto su tako reagirali.

U nastavku ga u cijelosti prenosimo:

“Od strane Republike Hrvatske, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture upućeno je pismeno zaprimljeno u pisarnici Grada Zadra dana 18. svibnja 2020. godine, kojim se Grad Zadar izvješćuje da je presudom Trgovačkog suda u Zadru od 08. travnja 2020. godine naloženo trgovačkom društvu Sokol projekt d.o.o. iseliti sa nekretnina, te predati iste u posjed.

Sukladno članku 10. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i općoj uporabi (budući se radi o nekretninama koje predstavljaju pomorsko dobro, kojim upravlja jedinica lokalne samouprave) Grad Zadar je preuzeo navedene nekretnine.

Nekretnine su preuzete dana 10. lipnja 2020. godine, i to nakon što je od strane Državnog inspektorata, područne jedinice Split, ispostave Zadar izvršeno trajno otpečaćivanje objekta „Zara Beach“ na adresi Kolovare bb koje je poslovalo u sastavu trgovačkog društva Sokol projekt d.o.o..

 

Objekt je bio zapečaćen od strane Carinske uprave, područni carinski ured  Split, Carinski ured Zadar, a sve nakon Rješenja navedenog ureda o zabrani obavljanja neregistrirane ugostiteljske djelatnosti.

Kako je nad trgovačkim društvom Sokol projekt d.o.o. otvoren i zatvoren stečajni postupak, primopredaja je izvršena sa stečajnim upraviteljem dana 10. lipnja, a kada je i započeto s ograđivanjem objekta obzirom da je isti u ruševnom stanju te kao takav predstavlja opasnost za prolaznike.

Dana 16. lipnja, uz asistenciju PU Zadarske, Grad Zadar zatvorio je ulazna vrata objekta i stavio katanac radi onemogućavanja neovlaštenog ulaska.

Budući da se navedene nekretnine nalaze upravo na najposjećenijoj zadarskoj gradskoj plaži, to su sve prednje opisane radnje poduzete s ciljem sprječavanja daljnje devastacije i moguće ugroze, te privođenja svrsi predmetnog pomorskog dobra.

Međutim, Hoteli Zadar d.d. putem svog punomoćnika, odvjetnika Augustina Sudinje, dana 25. lipnja izvješćuju Grad Zadar da će postupiti po Rješenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva – Uprava za inspekcijske poslove, Odsjek inspekcijskog nadzora i gradnje, i započeti uklanjanje objekta 26. lipnja jer će u protivnom nastupiti zastara izvršenja istog.

Iako citirano rješenje nije snabdjeveno klauzulom izvršnosti, a nije dostavljena ni punomoć imenovanog odvjetnika, Grad Zadar se povratno očitovao te upozorio kako se rješenje više ne može izvršiti jer je protekao rok, a također i radi promjene statusa nekretnine, obzirom da je ista predana u posjed Gradu Zadru.

Ipak, dana 3. srpnja 2020. godine, isti su izašli na lice mjesta sa sredstvima za izvršenje i skinuli krovište, te i dalje ruše. Na taj način su neovlašteno ušli u posjed, a konačno i narušili prava vlasništva obzirom da predmetne nekretnine predstavljaju pomorsko dobro, znači vlasništvo Republike Hrvatske. Zbog iznijetog, Grad Zadar je isti dan događaj prijavio policiji i dao izjavu na zapisnik, a podnijeti će kaznenu prijavu protiv istih zbog kaznenog djela uništavanja tuđe imovine.”

 
grad zadarrušenjezara beach