Uređenje Kapetanskog, vraćanje stabala kod sv. Šime, javne špine…; MO Poluotok predložio projekte za KVARTipo

Na kolegiju gradonačelnika jučer je predstavljen projekt KVARTipo putem kojeg rađani mogu prijaviti male komunalne investicije koje smatraju potrebnima u svom kvartu ili mjestu, odnosno one investicije koje žele da budu uvrštene u proračun za 2022.

Grad Zadar je za područje Mjesnog Odbora Poluotok predvidio raspodjelu sredstava u iznosu 240.000kn koje se mogu utrošiti za projekte obnove i razvitka komunalne infrastrukture te javnih površina, a iz mjesnog odbora su predložili na što bi utrošili sredstva.

 

1. Uređenje igrališta “Kapetanski”

Obnova igrališta i koševa, tribine, javne rasvijete i priključka za vodu te uređenje pristupnih puteva i zelene površine, a s ciljem ostvarivanja infrastrukturnih preuvjeta za sigurno javno korištenje igrališta. (Ukoliko bi planirani trošak prelazio iznos predviđen projektom KVARTipo, ostatak sredstava možemo osigurati u suradnji sa budućim korisnicima – Sveučilištem, Pomorskom školom, Koncertnim Uredom, etc. ili u suradnji sa zainteresiranom javnosti putem humanitarnih akcija i radnih akcija)

 

2. Uređenje tzv “Zelenog trga”

Radi se o povišenoj površini koja se sa svoje južne strane nastavlja na Forum, a proteže se od ulice I.T. Zanottija do ulice Grgura Mrganića. Posljednja je to “velika” zapuštena površina u samom centru grada te zahtijeva hitnu intervenciju u suradnji više Gradskih službi.
A) Uređenje prilaznih stepenica uz crkvu svetog Ilije, uređenje pristupnog puta te postavljanje zaštitne ograde u ulici I.T. Zanottija
B ) Uređenje i osvjetljenje zelene površine te postavljanje dječjeg igrališta
C) Pronalazak pravnog modela za uređenje zapuštene površine koja se trenutno koristi kao parking za stanare

 

3. Uređenje šetnice i staza između drvoreda te dodatna dječja igrališta na staroj rivi (obala Petra Krešimira IV.)

Za vrijeme izvođenja radova rekonstrukcije obalnog pojasa stare rive, promet pješaka se postupno preusmjerava na nedovoljno uređen put između drvoreda koji je posebno u zimskim mjesecima, pun lokvi i blata stoga je nužna hitna intervencija gradskih službi kako bi navedenu šetnicu pripremili za adekvatan prihvat pješačkog prometa kojem će biti izložena slijedeće dvije godine. Uz obnovu šetnice između “dva drvoreda”nameće se i potreba obnove puteva koji se protežu kroz zelene površine, a preporučamo i postavljanje dodatnih dječjih igrališta te “pametnih klupa” kako bi prostor infrastrukturno približili svakodnevnim potrebama građana.

 

4. Obnova zapuštenih fasada

Problem trajno zapuštenih pročelja nekih zgrada na poluotoku je tema koja se rasteže godinama, a uz vizualni kontekst u nekim slučajevima predstavlja i ozbiljnu sigurnosnu prijetnju. Predlažemo da u takvim slučajevima Grad Zadar hitno krene sa sanacijom te preuzme troškove obnove, a putem svojih pravnih službi naknadno ustanovi Vlasnike objekata te modele naknade troškova ukoliko je to moguće.

 

5. Dječje igralište i zelena površina u svakom dvorištu

Ukoliko želimo sačuvati život na poluotoku, jedan od prioriteta nam moraju biti ulaganja u stvaranje što je moguće boljih uvjeta za život mladih obitelji s djecom. Poluotok je pun “skrivenih” dvorišta koja su nekad imala barem malu zelenu površinu te koš, gol ili ljuljačku, a danas su uglavnom zapuštena ili u potpunosti svedena na divlji parking. S iznosom od 240.000kn, koliko predviđa projekt KVARTipo, možemo urediti površine za obitelji i djecu u gotovo svakom dvorištu na poluotoku kojeg stanari prijave u projekt.

 

6. Vratimo stabla kod crkve sv. Šime

Tijekom posljednje obnove poljane Šime Budinića uklonjena su dva reda stabala. Građani često izrazuju nezadovoljstvo takvim riješenjem stoga smatramo bitnim da i ovaj prijedlog uvrstimo u popis potencijalnih projekata koji će biti realizirani iz sredstava pilot projekta KVARTipo.

 

7. Javne “špine” za vodu

Smatramo nedovoljnim da na području poluotoka imamo samo jednu javnu slavinu za vodu te predlažemo da se na više frekventnih lokacija postave javne “špine”. Predlažemo lokacije poput stare rive, muraja, trgova, u blizini dječjih igrališta i na drugim frekventnim lokacijama.

kvartipomo poluotok