Mali Pažani upoznali Gospodina Otpadića te učili o razlikama između vrsta otpada, ali i o razvrstavanju

Paški mališani su ovog tjedna upoznali Gospodina Otpadića i naučili koja je razlika između otpada i smeća, kako kvalitetno i pravilno razvrstavati otpad te u koju boju spremnika treba odložiti koju vrstu otpada.  Za kraj druženja, edukatorice Mirta Matić iz Eko Zadra i Marina Fabijanić iz Čistoće Pag, podijelile su djeci prigodne poklone od recikliranih materijala te edukativnu slikovnicu o kompostiranju.

„Dječji vrtić „Paški mališani“ uvijek rado sudjeluje u eko akcijama kojima se potiče ukazivanje na važnost ekologije i pravilnog postupanja s otpadom. Radionicama dodatno obogaćujemo vlastiti program eko edukacija,“ izjavila je Ljubica Fabijanić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Paški mališani“.

S ovom radionicom Čistoća Pag d.o.o. u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Paga započinje  kampanju pod nazivom „ ZA ČISTI PAG“  koja će se provoditi putem ovakvih radionica kroz naš obrazovni sustav, posjeta reciklažnom dvorištu, edukacija na temu pravilnog razvrstavanja otpada kao i organiziranjem eko akcija.

„Čuvanje našeg okoliša i pravilno postupanje s otpadom svima bi nam trebao biti prioritet. Smatramo da  je najvažnije početi od najmlađih. Želja nam je podignuti svijesti o utjecaju otpada na okoliš lokalne i šire zajednice, pravilno postupanje sa otpadom, smanjenje onečišćenja okoliša kako bi naš grad bio što čišći. Radujemo se narednim druženjima!“, izjavila je Marina Fabijanić, edukatorica Čistoće Pag i zahvalila svim dionicima projekta.

Radionica je održana u organizaciji Čistoće Pag d.o.o. i tvrtke za gospodarenje otpadom Zadarske županije – Eko Zadar

 
čistoćaotpadučenici