Open-air koncert; Gradska glazba Zadar s Puhačkim orkestrom Glazbene škole Blagoja Berse i HPGD “Zoranić”

 
blagoja bersecedulinfotogalerijaglazbaglazbena školagradska glazbahpgd zoranić