20 tisuća razloga

Korito rijeke poprilično je teško ispraviti, ponekad i nemoguće. Pogotovo ako je erozija tla već uzela maha te godinama utire put…