PREGLED OZNAKA

bakljada

Velika bakljada Funcuta!

Šibenik gori! Gotovo tisuću baklji zasvijetlilo je Krešimirov grad povodom 30. rođendana Šibenskih Funcuta. Na svim tvrđavama, rivi,…