PREGLED OZNAKA

bicikle

Nove lokacije za javne bicikle

Zadrani i njihovi gosti uskoro će imati na raspolaganju sustav javnih bicikala. Četiri su nove lokacije na području grada odakle će…