PREGLED OZNAKA

smak svijeta

Nova era umjesto smaka svijeta

Ipak možemo odahnuti: ne samo da 21. prosinca neće biti smaka svijeta nego će tada početi nova era koja budi nadu u bolju budućnost.…