Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u Zadru otvara konferenciju “Život u dvije smjene: pomirenje poslovnog i privatnog”

Regionalna konferencija „Život u dvije smjene: pomirenje poslovnog i privatnog“ održat će se 29. rujna u Zadru u sklopu projekta financiranim REC (Rights, Equality and Citizenship) programom Europske komisije koji se bavi ekonomskim osnaživanjem žena. Nositeljica projekta je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, partneri na projektu su Hrvatsko narodno kazalište u Splitu, Udruga Riječi/Prave/Predstave … Nastavi čitati Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u Zadru otvara konferenciju “Život u dvije smjene: pomirenje poslovnog i privatnog”