ŠC "Višnjik" 2011. godinu završio je s gotovo 3,7 milijuna kuna gubitka

Bez javnih natječaja potrošeno više od 2 milijuna kuna!

Arhiva, ilustracija
Tamni način

Po izvješću o obavljenim revizijama, koji je Ured državne revizije podnio Hrvatskom saboru, državni su revizori na području Zadarske županije u prošloj godini “pročešljali” poslovanje ukupno 16 subjekata. Od toga je u sedam slučajeva kontrolirano poslovanje u 2011., a u preostalima u 2010. godini. Iz revizorskih nalaza proizlazi kako je šest subjekata čije je poslovanje pregledano, nabavilo roba i usluga u ukupnoj vrijednosti od 2.290.149 kuna mimo propisa o javnoj nabavi, od čega na izravne pogodne dva subjekta u 2011. otpada 601.669 kuna. U 2010. četiri su subjekta na isti način nabavila robe i usluga u vrijednosti od 1.688.480 kuna, piše Zadarski list.

 

Nenamjensko trošenje, akumuliranje manjka

Bezuvjetno mišljenje za poslovanje u 2011. izraženo je za Zadarsku županiju i Lučku upravu Zadar, te Narodnom muzeju Zadar i Srednjoškolskom đačkom domu – Zadar za poslovanje u 2010. godini.

Uvjetno su mišljenje za poslovanje u 2011. dobile gradske uprave Zadra, Benkovca i Biograda na Moru, Općina Vir, te Zračna luka Zadar d.o.o, a za poslovanje u 2010. Komunalac-Vrsi d.o.o koji je u vrijeme obavljanja revizije imao blokiran račun i nad kojim je u međuvremenu proveden stečaj, kao i komunalne tvrtke Čisti otok d.o.o. – Vir, Sabuša d.o.o. – Kukljica i Vodovod d.o.o. – Zadar, Športski centar Višnjik d.o.o., te Arheološki muzej Zadar i Hrvatsko narodno kazalište Zadar.

Među zamjerkama zbog kojih je za poslovanje u 2011. godini Grad Zadar dobio uvjetno mišljenje bili su proračunski manjak nešto manji od sedam milijuna kuna, pridodan na naslijeđeni manjak od gotovo 83 milijuna kuna iskazan koncem te godine, dospjela dugovanja od približno 93,4 milijuna kuna, izostanak poduzimanja mjera napate za 70-ak milijuna kuna dospjelih potraživanja, nenamjensko trošenje 3,65 milijuna kuna namijenjenih financiranju javnih potreba osnovnog školstva koji su, doduše, “nadoknađeni” u 2012., te akumulirana nenamjenska potrošnja od 41,8 milijuna kuna prihodovanih od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, a koji su trebali biti uloženi u izgradnju socijalnih stanova i stanova iz programa društveno poticane stanogradnje.

Grad Benkovac uvjetno je mišljenje dobio zbog transferiranja 523.000 kuna namijenjenih naknadi štete od elementarne nepogode u tekuće rashode, akumuliranog proračunskog manjka od 13-ak milijuna kuna, kašnjenja s uplatom u državni proračun iznosa od gotovo 54.000 kuna ostvarenih prodajom stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, te nepoduzimanja mjera napate za potraživanja u ukupnom iznosu od 1,27 milijuna kuna.

Uvjetno revizorsko mišljenje Grad Biograd na Moru dobio je zbog nenamjenske potrošnje 1,1 milijuna kuna prihodovanih od naknada za koncesije i koncesijskih odobrenja te od prodaje stanova, zbog nabave usluga oglašavanja u iznosu 209.496 kuna i odvjetničkih usluga u iznosu 133.708 kuna izravnim ugovaranjem bez prethodno provedenoga propisanog postupka javne nabave, izostanka uplate u državni proračun dijela prihoda od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 96.143 kune, akumuliranog proračunskog manjka od 16-ak milijuna kuna, izostanka poduzimanja mjera naplate dospjelih potraživanja u ukupnom iznosu koji prelazi 7,7 milijuna kuna, te nepravilnosti vezanih uz evidentiranje putnih naloga.

Općini Vir Državna revizija zamjerila je nepoduzimanje mjera naplate za 4,18 milijuna kuna dospjelih potraživanja, izostanak financiranja Crvenog križa i redovnoga godišnjeg financiranja rada političkih stranaka koje imaju vijećnike u Općinskom vijeću i nezavisnih vijećnika, kao i sanaciju gubitaka Vir turizma d.o.o., općinskog poduzeća za ugostiteljsko-turističke djelatnosti, u iznosu od 2,5 milijuna kuna i otpis danih mu zajmova u iznosu 400.000 kuna, što je ocijenjeno postupkom u neskladu s načelima dobrog financijskog upravljanja.

 

Bez natječaja gorivo, automobili, dizalo, struja

Zračna luka Zadar d.o.o u 2011. uvjetno mišljenje zbog nabave goriva u iznosu 258.465 kn izravnim ugovaranjem, bez primjene propisanog postupka javne nabave.

Iz revizorskog nalaza o poslovanju Športskog centra Višnjik za 2010. zanimljivo je izdvojiti podatak kako je tu godinu ŠC “Višnjik” završio s gubitkom u iznosu više od 2,4 milijuna kuna. U izvješću o poslovanju koji je dostavio Gradskom vijeću u ljeto prošle godine bilo je razvidno kako se gubitak nastavlja akumulirati, te je 2011. ŠC “Višnjik” završio s gotovo 3,7 milijuna kuna gubitka.

Poslovanju komunalne tvrtke “Čisti otok” – Vir u 2010. Državna revizija zamjerila je što kod nabave goriva u vrijednosti od 183.484 kune i usluga čišćenja divljih odlagališta otpada u vrijednosti od 73.200 kuna nisu provedeni propisani postupci javne nabave. Koncem siječnja ove godine, Općina Vir osnovala je novo komunalno poduzeće – “Virsko komunalno gospodarstvo” d.o.o. na koje će biti prenesen dio ovlasti triju komunalnih poduzeća, među kojima i “Čistog otoka”, te će se, kako stoji na službenim mrežnim stranicama Općine, “centralizirati upravljanje komunalnim uslugama, javna nabava i računovodstvo”.

Zbog neprovođenja postupka javne nabave uvjetno revizorsko mišljenje za poslovanje u 2010. dobili su Vodovod d.o.o. – Zadar koji je izravnim ugovaranjem nabavio vodovodni materijal u vrijednosti od 779.473 kuna, Arheološki muzej Zadar koji je tako nabavio usluge za izradu projektne dokumentacije za izvedbu stalnog postava antičke zbirke i dizala za prijevoz slabo pokretnih osoba u iznosu od 300.120 kuna kao i električnu energiju u iznosu od 148.356 kuna, te Hrvatsko narodno kazalište Zadar koje je izravnim ugovaranjem 2009. nabavilo putem operativnog leasinga automobil vrijedan 73.700 kuna, a godinu kasnije automobil vrijedan 130.147 kuna.

Ostavi komentar koristeći Facebook 

Listen on Online Radio Box!

Svira(lo) na Anteni Zadar 97,2

Listen on Online Radio Box!

10 najemitiranijih na Anteni Zadar