Uvjeti korištenja

⇩ Uvjeti korištenja ICT, hosting i ostalih korporativnih usluga

Pomoć i podrška

Medijska kuća Antenna, kao nakladnik portala Antena Zadar, korisnicima Portala ne pruža telefonsku podršku. Pomoć i podrška dostupni su isključivo preko odgovarajućih e-mail adresa. Odgovarajuće e-mail adrese objavljene su na portalu Antene Zadar pod rubrikom Impressum.

 

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Antena Zadar iznimno poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja. Svi podaci prikupljeni prilikom posjeta portalu ili slušanju radija, koriste se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni. Antena Zadar ni pod kojim uvjetima neće iste učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

 

Komentiranje sadržaja

Komentari na stranicama Antene Zadar objavljuju se u realnom vremenu. Svi komentari podložni su uređivanju, mijenjanju, oblikovanju i/ili brisanju, pri čemu će isto biti vidno naglašeno. Komentari koji nisu u skladu s načelima demokratskog društva i općih kulturnih normi biti će obrisani u roku od najkasnije 48 sati od trenutka objave istih, a autori spornih komentara će, u skladu sa zakonom, biti prijavljeni nadležnim institucijama. Antena Zadar ni pod kojim uvjetima neće podatke o komentatorima učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Strogo zabranjeno vrijeđanje, govor mržnje, propagiranje nasilja, izravne ili neizravne prijetnje, kako drugim korisnicima, tako ni novinarima, autorima članaka, administratorima te osobama na koje se članak posredno ili neposredno odnosi. Sadržaj komentara ne mora nužno označavati stav portala ili redakcije Antene Zadar. Kao čitatelj prihvaćate mogućnost da komentari mogu sadržavati sadržaji koji su u suprotnosti s vašim političkim, vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Antena Zadar u svakom trenutku ima pravo kopiranja i/ili preslikavanja dijela ili cijelih komentara između portala i Facebooka bez prijašnjeg odobrenja korisnika.

Komentari koji nisu u skladu s Uvjetima korištenja, sadrže bilo koji oblik omalovažavanja, seksualne/rodne i/ili bilo kakve druge diskriminacije, nanošenje štete po ugled ili poslovnu i svaku drugu sposobnost pojedinca i/ili kolektiva u svojstvu privatne ili pravne osobe bit će obrisani, a autori takvih komentara bit će sankcionirani i prijavljeni nadležnoj PU zadarskoj.

Na sedam (7) dana zabranit će se pristup stranici i sustavu komentiranja korisniku koji po prvi put prekrši spomenute odredbe Uvjeta korištenja.

Trajno će se zabraniti pristup stranici i sustavu komentiranja korisniku koji se nakon početnih sedam (7) dana blokade ogluši o odredbe Uvjeta korištenja.

Od 20. srpnja Antena Zadar koristi Facebook sustav komentiranja, te su isti podložni Uvjetima korištenja i komentiranja ove društvene mreže. Isto može ali i ne mora biti u nadležnosti administratora od strane Antene Zadar.

 

Facebook stranica, sadržaj i komentiranje

Antena Zadar ulaže velike napore kako bi zajednici korisnika naše Facebook stranice omogućila neometano korištenje, čitanje, komentiranje i dijeljenje sadržaja. Međutim, administratori stranice će u svakom trenutku obrisati sadržaj postavljen na “zid” naše Facebook stranice koji je u suprotnosti s pravilima i politikom medijske kuće Antene Zadar. Antena Zadar povremeno ili stalno na svojoj Facebook stranici može objaviti pojedinačne ili grupne fotografije osoba ili ličnosti, slučajnih prolaznika ili osoba koje su same iskazale interes za fotografiranje. Ako vjerujete da je vaša fotografija pogreškom objavljena ili da narušava vašu privatnost, molimo vas da nas o tome obavijestite kontaktiranjem putem Facebook opcija, navodeći konkretnu URL lokaciju fotografije ili više njih. Ista će biti uklonjena u najkraćem roku.

Na komentiranje sadržaja objavljenog na Facebook stranici odnose se i odredbe Uvjeta korištenja portala i ostalih stranica.

U najkraćem roku bit će uklonjeni oni komentari, poveznice i sadržaj koji krši jedno od sljedećih pravila:

  • strogo je zabranjeno međusobno vrijeđanje, širenje mržnje po bilo kojoj osnovi
  • strogo je zabranjeno promicanje ilegalnih radnji ili pozivanje na iste
  • strogo je zabranjeno postavljanje uvredljivog sadržaja (poveznice, poruke, fotografije, video sadržaj)
  • strogo je zabranjeno postavljanje poveznica prema/ili sadržaja koji promovira lančana pisma
  • strogo je zabranjeno korištenje Facebook stranica Antene Zadar za promociju vlastitih sadržaja i/ili poveznica koje su u suprotnosti s gore navedenim odredbama
  • strogo je zabranjeno korištenje Facebook stranica Antene Zadar za prikupljanje novih korisnika Facebook stranica trećih strana

 

Nagradna darivanja i dobitnici

Antena Zadar će na svojim Facebook stranicama kao i na portalu povremenu organizirati nagradna darivanja. Sve nagrade osiguravaju sponzori. Nagrade se dijele uz posredništvo Antene Zadar takve kako jesu i nisu zamjenjive za novac.

Svi dobitnici priređenih nagradnih darivanja na Facebook stranici od 1. siječnja 2015. godine bit će, osim javno objavljenih imena, objavljene i poveznice na Facebook profile dobitnika, a sve u svrhu zaštite dobitnika i stopiranje eventualne zloupotrebe podataka ili nagrada.

Zbog naravi priređenih darivanja te osiguravanja nagradnog fonda od trećih strana, partnera ili klijenata Antene Zadar, slanje svih osvojenih nagrada vrši se unutar 60 dana od dana osvajanja ili podjele nagradnog fonda ili darivanja.

Iznimno se navedeni rok može produljiti ukoliko sudionik nagradnog darivanja na vrijeme nije dostavio svoje podatke te mu je dostava osvojene nagrade nije moguća.

 

Poveznice na druge internetske stranice

Neki od linkova na portalu vode na internetske stranice  i usluge koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom Antene Zadar. Antena Zadar nije odgovorna za sadržaj tih stranica.

 

Oglasi na portalu

Detaljna pravila, uvjeti i načini oglašavanja na portalu nalaze se na stranici Marketinga. Sadržaj oglasa ne mora nužno označavati stav portala ili redakcije Antene Zadar.

 

Sadržaj portala

Stavovi izneseni u autorskim kolumnama i komentarima, ne odražavaju stavove redakcije portala, odnosno Antene Zadar, već su to osobni stavovi autora pojedine kolumne i komentara. Antena Zadar nije vlasnik sadržaja koji objavljuju ili razmjenjuju posjetitelji na portalu. Antena Zadar zadržava pravo koristiti neke od tih sadržaja u promotivne svrhe unutar sadržaja i domena u kojima je sadržaj objavljen. Javno dostupan sadržaj je sav onaj sadržaj dostupan svim posjetiteljima portala kao i slušateljima radijskog programa. Svi samoinicijativno poslani materijali, a osobito fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju, biti objavljeni na portalu ili korišteni u programu Antene Zadar. Pošiljatelji materijala prihvaćaju da za poslane materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju materijal jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Antena Zadar iznimno poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem materijala iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću suglasnost s prije navedenim stajalištima.

 

Cookie Policy

Kako bi portal Antene Zadar i svi njegovi sastavni dijelovi funkcionirao besprijekorno, kako bi mogli ustanoviti određene uzroke pogrešaka i unaprijediti kompletno iskustvo koje imate korištenjem naših usluga, ova stranica na vaše računalo pohranjuje određenu količinu podataka (Cookie). Prema regulativi Europske unije (25.03.2011.) dužni smo od vas zatražiti pristanak za pohranu ove vrste podataka na vaše računalo. Nastavkom korištenja naših usluga prihvaćate gore navedeno. Naš portal koristi nekoliko internetskih servisa za mjerenje posjećenosti (Google, Gemius, Xiti, Webalizer). Ako istim servisima želite onemogućiti pohranu srodne vrste podataka na vaše računalo koje Antena Zadar ne kontrolira izravno, tada to možete učiniti na niže navedenim poveznicama:

 

Promjene sadržaja Portala i Usluga

Antena Zadar zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja na portalu ili programu radija, bez obaveze prethodne najave. Antena Zadar nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

 

0800, 66 i 060 servisi

Antena Zadar kao zakupac usluga Hrvatskog Telekoma d.d. Zagreb i Interactive telecom 1 d.o.o. Zagreb korisnicima, nudi usluge besplatnog 0800 i premium 060 telefonskog broja, namjenjenih komunikaciji s čiteteljima, slušateljima i općom publikom. Cijena poziva prema besplatnom servisu iznosi 0 kuna za pozive iz Hrvatske, bez obzira na mrežu iz koje se poziva. Cijena poziva prema premium servisu iznosi 3,75 kuna za poziv iz fiksnih mreža, odnosno 5,05 kuna za poziv iz mobilnih mreža. Cijena poslane SMS poruke na premium broj 666999 naplaćuje se 2,98 kn/SMS iz svih mreža.

 

SMS usluga portala – pozdravi, poruke i oglasi

Antena Zadar kao zakupac usluga Interactive telecom 1 d.o.o. Zagreb korisnicima nudi uslugu prikaza poslanih SMS poruka na određenoj rubrici portala. Cijena poslane SMS poruke na premium broj 666999 naplaćuje se 2,98 kn/SMS s uključenim PDV-om iz svih mreža. Antena Zadar zadržava pravo lektoriranja i redaktiranja sadržaja SMS poruka ako iste nisu u skladu s Uvjetima korištenja portala i njegovih sadržaja.

Kod komercijalnih oglasa korisnik je dužan navesti OIB prodavatelja. OIB se čuva u skladu s pravilima privatnosti Antene Zadar i medijske kuće Antenna.

 

Prenošenje sadržaja s Antene Zadar u drugim medijima

Tiskani i elektronički mediji mogu prenositi autorska djela s portala, pod slijedećim uvjetima:

– ako autor nije izričito zabranio reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti svojeg djela te ukoliko se autorsko djelo koristi u opsegu koji odgovara svrsi i načinu izvještavanja;

– obvezno je prilikom reproduciranja, distribuiranja i/ili priopćavanje javnosti prenesenog autorskog djela u zaglavlju naznačiti izvor i autorstvo djela (Antena Zadar),

– obvezno je u tijelu teksta prenesenog autorskog djela naznačiti oznaku web stranice na kojoj se nalazi izvorni članak odnosno autorsko djelo koji se prenosi,

– prilikom prenošenja autorskog djela nije dozvoljeno mijenjanje smisla, kao ni slobodna interpretacija teksta,

– za objavljivanje odnosno reproduciranje, distribuiranje i/ili priopćavanje javnosti fotografije ili video zapisa izvorno postavljenih na portalu u drugim tiskanim i/ili elektroničkim medijima ili na drugim platformama potrebno je pravovremeno zatražiti pisanu suglasnost uredništva portala,

– prenošenje agencijskih tekstova i/ili fotografija nije dozvoljeno jer Antena Zadar nije nositelj autorskih prava već ista koristi privremeno i/ili trajno, ovisno o ugovornoj regulaciji Antene Zadar i agencije.

 

Ostale odredbe

Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Zadru.

 

Uvjeti korištenja ICT, hosting i ostalih korporativnih usluga putem internetske infrastrukture Antenna d.o.o.

Molimo da iste preuzmete u PDF formatu na ovoj poveznici.

 

Promjene Uvjeta korištenja

Antena Zadar zadržava pravo promjene Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za moguće posljedice koje su proizašle iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na portalu ili najavom u programu Antene Zadar.

Posljednja izmjena: 20. srpnja 2016.