nema pravo na polovicu stana na putu pudarice

Ana Magaš izgubila parnicu protiv sina, Općinski sud: “Nije dostojna naslijediti imovinu”

Arhiva, ilustracija
Tamni način

Ana Magaš ponovno je na sudu. Ovoga puta ne radi se o postupku vezanom za ubojstvo supruga koje je počinila kuhinjskim nožem u prekoračenju nužne obrane 19. ožujka 2005. godine i koji je već pravno dovršen, već zbog tužbe protiv 19-godišnjeg sina Lovre. Podsjetimo, Magaš je bila osuđena na devet i pol godina zatvora, na ponovljenom suđenju na osam, a Vrhovni sud je kaznu smanjio na pet godina. Zbog dobrog vladanja tadašnji predsjednik Stipe Mesić kaznu joj je smanjio na tri i pol godine.

Po izlasku iz zatvora u Požegi Magaš je otišla u inozemstvo, a sina, koji i danas odbija susret, više nije vidjela. Zbog toga ga danas na suđenju s majkom zastupa odvjetnica. Općinsku sud u Zadru u četvrtak je donio presudu kojom se Ani Magaš poriče pravo na nasljeđivanje stana na Putu Pudarice, smatrajući je “nedostojnom za nasljeđivanje”.Parnica je pokrenuta kada je Magaš zatražila pola stana tvrdeći kako je to nekretnina stečena u braku s Lucijanom. Nakon Lucijanove smrti stan je naslijedio njihov sin, Magaš je pokrenula parnicu protiv njega.

U obrazloženju Općinskog suda u Zadru stoji:

“Navodi iz prigovora Ane Magaš kojima ističe da se ne smatra nedostojnom za nasljeđivanje se ukazuju neosnovanim. Naime, pravomoćnom presudom Vrhovnog suda RH posl. br. Kž-927/06 od 25. siječnja 2007. godine, kojim je Ana Magaš osuđena za kazneno djelo ubojstva iz čl. 90. KZ-a utvrđena je činjenica da je optuženica kritične zgode postupala sa neizravnom namjerom. Dakle, na temelju predmnjeve o postojanju navedene činjenice utvrđene pravomoćnom sudskom presudom, podnositeljica prigovora se ukazuje nedostojnom za nasljeđivanje (čl. 125. st. 1. ZN-a). Istoj stoji na raspolaganju da svoje suprotne tvrdnje dokazuje u posebnom, parničnom postupku” – piše u odluci Općinskog suda u Zadru.

Ostavi komentar koristeći Facebook