Zadar neće dobiti lokalni TV kanal; Ponuda Rene Sinovčića kategorički odbačena!

Vijeće za elektroničke medije na sjednici održanoj 2. lipnja 2017. godine odlučivalo je o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 02/17 za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije. Odlučivalo se o ponudama za obavljanje djelatnosti u regijama D5, D6 i D7, a nijedan ponuđač nije zadovoljavao uvijete za nijednu regiju, pa tako one neće dobiti novi TV kanal.

Za dobivanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije ponuđači su trebali dobiti većinu glasova Vijeća, odnosno četiri glasa kako propisuje Zakon o elektroničkim medijima.

U digitalnoj regiji D7 razmatrano je pet ponuda od kojih većina, za dio članova Vijeća, nije zadovoljavala kvalitetom i raznovrsnošću ponuđenih programa za lokalno stanovništvo, jedna od ponuda zadovoljavala je taj kriterij ali nije na odgovarajući način odgovorila na posebne financijske i kadrovske uvijete. Stoga, niti jedna od ponuda nije dobila potrebnu većinu glasova članova Vijeća.

Rezultati glasovanja za tu regiju su sljedeći: Robur j.d.o.o. dobio je 3 glasa „ZA“, Televizija Dalmacija d.o.o. dobila je 1 glas „ZA“, Televizija Jadran d.o.o. dobila je 1 glas „ZA“, CCS Consulting d.o.o. i Vox Fenix j.d.o.o. nisu dobili niti jedan glas dok je 1 listić bio nevažeći. Zadarsko-šibenska regija tako je umalo dobila lokalni TV kanal koji bi vodila čakovečka tvrtka Robur.

Vox Fenix Rena Sinovčića natjecao se i za koncesiju u pretežno ličkoj regiji D6. U digitalnoj regiji D6 razmatrane su dvije ponude koje, za dio članova Vijeća, nisu u potpunosti ponuđenim programom odgovorile na zakonske kriterije za davanje koncesije, odnosno nisu dokazale da u kontekstu programa vlastite proizvodnje namijenjenog koncesijskom području pridonose ispunjavanju medijskih potreba stanovništva na tom području.

Nezavisna televizija d.o.o. dobila je 3 glasa „ZA“, 1 glas „PROTIV“. Vox Fenix j.d.o.o. nije dobio niti jedan glas, a 2 su listića bila nevažeća.

Slijedom navedenog rezultata glasovanja poništena je Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije broj 02/17 u digitalnim regijama D5, D6 i D7., stoji u objavi Agencije za elektroničke medije.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...