čeka se nova revizija

Udruga Franak slavi presudu suda EU: “Banke će nam morati vratiti novac”

Arhiva/ZARAPIX
Tamni način

Sud Europske unije objavio je presudu vezanu uz slučaj rumunjskih dužnika u švicarskim francima u kojoj utvrđuje kako banka “mora zajmoprimcu pružiti dovoljno informacija kako bi mu omogućila donošenje razborite i informirane odluke”.

Te presude su obvezujuće za sve sudove država članica EU pa prema tome obvezuju i sve sudove u Hrvatskoj, kao i Vrhovni sud RH koji uskoro treba donijeti presudu u “slučaju Franak”, piše Index.hr.

Priopćenje udruge Franak

Priopćenje udruge Franak prenosimo u cijelosti:

“Na konferenciji za novinare održanoj u Knjižnici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu, Denis Smajo i Goran Aleksić upoznali su javnost s presudom Suda EU od 20. rujna 2017. Sud Europske unije donio je u predmetu C-186/16, na zahtjev Žalbenog suda iz Rumunjske, povijesnu presudu za sve dužnike u švicarskim francima.

Na konferenciju je stigao i kandidat za Ustavnog suca, dr.sc. Goran Selanec, pa je i on dobio riječ za iskazivanje mišljenja o toj presudi.

U procesu koji je na prvome stupnju završen u korist banke, tužitelj je u žalbi tvrdio „da je banka mogla predvidjeti promjene i fluktuacije tečaja švicarskog franka, da je u tom smislu tečajni rizik bio prikazan nepotpuno s obzirom na to da, za razliku od drugih stranih valuta koje su korištene kao referentne u kreditima, banka nije objasnila da švicarski franak znatno fluktuira u odnosu na rumunjski lej“.

Odluka suda EU

U skladu s tom tvrdnjom postavljena su određena prethodna pitanja Sudu EU-a.

Sud EU-a odlučio je sljedeće:

1. Da bi odredba o valutnoj klauzuli bila jasna i razumljiva, banka mora potrošača obavijestiti o sljedećem:

Dati dovoljno informacija za razborite i informirane odluke potrošača o kreditu.
Informacije moraju biti jasne na gramatičkoj i formalnoj razini
Mora biti jasno izloženo funkcioniranje mehanizma ugovora i to valutne klauzule samostalno te u kombinaciji s drugim ugovornim odredbama
Nije dovoljno samo to da prosječni potrošač može razumjeti da tečaj može rasti i padati, nego potrošač na temelju informacija mora znati procijeniti potencijalne znatne ekonomske posljedice koje bi valutna klauzula mogla uzrokovati u budućnosti
Nacionalni sud na temelju svega navedenoga mora ocijeniti nepoštenost valutne klauzule.

2. Da se kod odlučivanja o nepoštenosti ugovorne odredbe moraju uzeti u obzir vrijeme sklapanja ugovora i sve okolnosti za koje je banka kao stručnjak i profesionalac mogla znati kod ponude kredita, a koje su kasnije mogle utjecati na izvršenje ugovora te da nacionalni sud utvrđuje postojanje eventualne neravnoteže u smislu navedenoga.

3. Da je kod ocjene nepoštenosti ključno utvrditi je li banka, pod uvjetom da je na pošten i pravedan način poslovala s potrošačem, mogla razumno očekivati da bi potrošači prihvatili takvu odredbu u pojedinačnim pregovorima.

Nalaganje Vrhovnom sudu

Najnovija presuda Suda EU-a nedvojbeno nalaže Vrhovnome sudu Republike Hrvatske da u ponovljenoj reviziji mora:

Za razliku od prve revizije mora procijeniti nepoštenost ugovorene valutne klauzule CHF za svih osam tuženih banaka, kao što je to naloženo i od strane Ustavnoga suda RH u prosincu 2016.

Kod ocjene nepoštenosti u obzir se moraju uzeti sve okolnosti u vrijeme ugovaranja takvih kredita, a ugovorene odredbe osim gramatičke i formalne jasnoće moraju biti potrošačima obrazložene na način da jasno izlažu cjelokupni mehanizam promjene ugovorne obveze i razumljive tako da budućim dužnicima bude jasno kakve posljedice na njih može imati ugovaranje valutne klauzule CHF.

Novu presudu Suda EU Vrhovni sud mora uzeti u obzir kod ocjene nepoštenosti valutne klauzule CHF, za razliku od prve revizije kada je odbio kao meritornu za valutnu klauzulu uzeti u obzir presudu u slučaju Kasler, C-26/13, koja je imala vrlo slične odgovore na prethodna pitanja

Ocijeniti je li banka postupala u dobroj vjeri u pogledu izostanka informiranja u vezi s mogućim promjenama tečaja i rizicima svojstvenima sklapanju ugovora u stranoj valuti,  prije svega uzevši u obzir stručnost i znanje banke kao pružatelja takve vrste usluge ocijeniti je li razumno očekivati da bi potrošači prihvatili spornu odredbu da su bili upoznati sa svim rizicima kojima se izlažu.

Bitno i relevantno za sudski proces

U tome smislu, ono što je utvrdio sudac Radovan Dobronić, postaje ponovno bitno i relevantno za kolektivni sudski proces, a to su sljedeće činjenice:

CHF nije stabilna valuta
CHF se pokrivao derivatnim izvedenicama, a ne depozitima građana ili stranim kreditima
CHF je valuta u koju bježi kapital u vrijeme krize
HNB štiti tečaj kune u odnosu na euro, ali ne štiti u odnosu na CHF.

Te četiri činjenice banke su znale, kao što su znale i za činjenicu da je CHF u odnosu na DM i euro između 1973. i 2003. narastao gotovo 170% – što je neoboriva činjenica da je CHF nestabilna valuta, za razliku od kune koja u odnosu na euro fluktuira već 23 godine u granicama plus-minus 5%.

Banke, iako su sve to znale, nisu o tome informirale potrošače. Dapače, u privatnim sudskim postupcima gotovo svi osobni bankari na svjedočenjima upravo potrvđuju činjenicu da nisu ništa znali o tome, što dokazuje da su banke bile nesavjesne i nepoštene kod ugovaranja valutne klauzule CHF.

Nepoštena i ništetna valuta

Ukratko, Sud EU potvrdio je tom presudom sve što je Udruga Franak iznosila godinama, potvrdio je utvrđenja suca Radovana Dobronića u postupku kolektivne pravne zašite kojom je valutna klauzula u švicarskim francima oglašena nepoštenom i ništetnom te je potvrdio nedavnu presudu Ustavnog suda koji je stao na stranu dužnika u švicarskim francima.

Sud EU u bitnom je utvrdio da valutna klauzula u švicarskim francima mora biti podložna utvrđenju te valute nepoštenom i ništetnom te je potvrdio da su financijske institucije, poslovne banke, bile dužne potrošače obavijestiti o svim ekonomskim posljedicama i rizicima u vrijeme kada su takve kredite nudili na tržištu, a što one nisu učinile kao što je nedvojbeno utvrdio sudac Radovan Dobronić, ali su kasnije viši sudovi zanemarili njegova obrazloženja i odlučili da se nepoštenost valutne klauzule CHF neće ispitivati.

Iznimno značajna presuda

Presuda je iznimno značajna, jer se radi o presudi Suda EU čije su presude obvezujuće za sve sudove država članica EU pa prema tome obvezuju i sve sudove u RH, pa tako i Vrhovni sud RH koji uskoro treba donijeti ponovljenu reviziju u kolektivnom sudskom procesu.

Nakon takve odluke te nakon prijašnje odluke Ustavnog suda RH iz prosinca 2016., Vrhovni sud RH te nacionalni sudovi koji sude o ništetnosti ugovora s valutnom klauzulom CHF, više ne smiju odlučiti da se neće ispitivati nepoštenost valutne klauzule CHF, jer bi to bilo suprotno odluci Suda EU-a.

Postavlja se pitanje, što će se dogoditi ako Vrhovni sud odluči pozitivno, a što će se dogoditi ako odluči negativno za dužnike u novoj reviziji.

Mogući scenariji

Dajemo ovdje moguće scenarije odluka Vrhovnoga suda. Ako Vrhovni sud potvrdi presudu suca Radovana Dobronića, otvaraju se sljedeće mogućnosti:

1. Da se svi postojeći CHF krediti reobračunaju u kunske po početnom tečaju i početnoj fiksnoj kamatnoj stopi
2. Da se svi konvertirani CHF krediti, sada euro krediti, ponovo reobračunaju u kunske u skladu s otplatnim planom po početnom tečaju i početnoj fiksnoj kamatnoj stopi
3. Da se svi bivši CHF dužnici koji su refinancirali ili otplatili kredite obeštete za razliku koja slijedi iz otplatnoga plana po početnome tečaju i fiksnoj početnoj kamatnoj stopi.

Ako Vrhovni sud ponovo odluči kao i prvi put te odluči suditi protivno pravu Europske unije i odluke Suda EU, Udruga Franak dostavit će preko udruge Potrošač novu ustavnu tužbu na Ustavni sud.

Postoji i treća mogućnost, a to je da svaki oštećeni dužnik pokuša sudski utvrditi ništetnost ugovora s valutnom klauzulom CHF, za što su nakon nove presude Suda EU-a po nama jako narasle šanse za utvrđenje svih CHF kredita ništetnim.

Čeka se nova revizija

Važno je reći i to, da presuda Suda EU potvrđuje i naše tvrdnje da je Arbitražni centar u Washingtonu nenadležan za odlučivanje u sporu koji je Unicredit pokrenuo protiv Republike Hrvatske zbog konverzije CHF kredita, kao i da se taj postupak vodi potpuno neosnovano. Arbitražni centar nije dio sudskoga sustava Europske unije pa stoga njegove odluke nisu i ne mogu biti u skladu s EU pravom. Stoga i Vlada RH presudom Suda EU C-186/16 dobiva novo oruđe za osporavanje nadležnosti Arbitražnog centra u Washingtonu.

Postojeći i nekadašnji dužnici u kreditima s valutnom klauzulom CHF s nestrpljenjem i optimizmom čekaju novu reviziju Vrhovnog suda RH”, piše ui priopćenju.

Ostavi komentar koristeći Facebook 

Listen on Online Radio Box!

Svira(lo) na Anteni Zadar 97,2

Listen on Online Radio Box!

10 najemitiranijih na Anteni Zadar