Gradnja vodovodne i kanalizacijske mreže na cijelom otoku Viru

Općinsko poduzeće „Vodovod Vir“ dobilo je lokacijske dozvole za projekt gradnje vodovodne i kanalizacijske mreže otoka Vira za cijeli otok Vir, što je bio jedan od ključnih preduvjeta apliciranja projekta za EU sredstva. Riječ je o četiri lokacijske dozvole koje uključuju gradnju kanalizacijskog i vodovodnog cjevovoda, hidroblokove i crpne stanice za trasu predmetnog zahvata koja obuhvaća naselja: Brdonja, Rosulje, Slatina, Marina, Lučica, Bobovik, Žitna, Straža, Soldatica, Virić, Laz, Sapavac, Sridnje Kućice, Lozice, Biskupljača, Radnjača, Smratine, Velika Slatina, Torovi, Pedinka, Srpljica, Šepunatka, Site i Kozjak.

Time su 134 kilometra kanalizacijskog i 126 kilometara vodovodnog cjevovoda sa 16 crpnih stanica, dva hidrobloka i uskoro podmorskim ispustom dužine 1.922metra – završena priča, barem kada su u pitanju projektna dokumentacija i lokacijske dozvole. Procijenjena vrijednost ovog projekta iznosi vrtoglavih milijardu kuna uključujući PDV, od čega više od 850 milijuna kuna investicijskih troškova otpada na sam projekt, a preostalih 150 milijuna kuna na troškove zemljišta, poslove nadzora, vidljivostite druge poslove vezne uz gradnju virskog vodovoda i kanalizacije. Kako je riječ o procijenjenim troškovima, prava vrijednost projekta znat će se tek nakon procesa javnih nabava, no temeljem njezine procijenjene vrijednosti rezervirat će se sredstva u EU.

Jedina lokacijska dozvola koja trenutno nije u aplikacijskom kompletu je dozvola za uređaj za pročišćavanje, odnosno za podmorski ispust dužine 1.922 metra kojim će se premostiti i isključiti već postojeći.

– Zahtjev smo predali prije dva tjedna, pa očekujemo kako će vrlo skoro biti u proceduri. Time će svi objekti koji su bitni za izgradnju kompletne vodovodne i kanalizacijske mreže imati lokacijsku dozvolu – kaže Hrvoje Bašić, direktor virskog vodovodnog poduzeća. S ovim lokacijskim dozvolama mogu se okončati i glavni projekti za svako naselje, koji su i bez njih odrađeni u oko 95 posto složenosti, nakon čega slijedi izdavanje građevinske dozvole.

– Građevinska dozvola bit će kompliciran i složen projekt, ali ona nije uvjet za EU sredstva – ističe direktor Bašić objašnjavajući kako proces apliciranja traži usvojenu studiju izvodljivosti čija je radna verzija gotova teide u „Hrvatske vode“ i JASPERS na čitanje i kontrolu. Lokacijske dozvole za naselja su kompletirane, dozvola za podmorski ispust već je u proceduri, dok je u ostatku prijave potrebnopriložiti minimalno jednupostojeću građevinsku dozvolu za prijavljeni projekt. Virsko vodovodno poduzeće u ovom trenutku ima četiri građevinske dozvole, tako da ni taj zahtjev neće predstavljati zapreku. Tako će II. i III. faza kojesu u gradnji također biti prijavljene kao EU projekt, a za njih postoje građevinske dozvole, kao što će se za naselja koja su dobila lokacijsku dozvolu dobiti još tri građevinske dozvole. Sve skupa, „Vodovod Vir“ će raspolagati sa sedam građevinskih dozvola i s tim će se papirima, dodaje direktor Bašić, ići na kontrolu prema EU agenciji:

– Kako je riječ o projektu većem od 50 milijuna eura, o njegovoj sudbini izravno će odlučivati Bruxelles.

Do tada će se već početkom rujna nastaviti i radovi na priključcima II. i III. faze vodovodne i kanalizacijske mreže. Naselja Centar, Luka i Miljkovica do ulice Miljkovica XIII, kao projekti I. i II. faze, već su odrađena sa 2.300 priključaka za vodovod i kanalizaciju,tri crpne stanice, hidrantskim platoom, podmorskim ispustom dužine 1,5 kilometara, vodospremom te s postavljenih 26 kilometara kanalizacije i 22 kilometra vodovoda. Projektno je riješena i III. faza izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže otoka Vira u naselju Prezida vrijedna 40 milijuna kuna, koja će s radovima početi nakon obavljene javne nabave, najvjerojatnije krajem 2018. godine, dok će sama javna nabava biti obavljena tijekom ljeta. Ovim će se projektom izvesti 12 kilometara vodovodne i 12 kilometara kanalizacijske mreže te oko 1.600 vodovodnih i kanalizacijskih priključaka. Cijela Prezida, kao pravac koji gravitira prema već odrađenom podmorskom ispustu, time će također biti odrađena i stavljena ad acta kao kompletni južni pravac otoka.

PROJEKT AGLOMERACIJE NIN-PRIVLAKA-VRSI

Pretposljednjeg dana u srpnju otvorit će se ponude za nadzor izvođenja radova na projektu aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi kojega kao investitor i nositelj projekta vodi virsko općinsko poduzeće „Vodovod Vir“. Aglomeracijaje kruna desetljetnog perioda kroz koji je projekt vrijedan 397 milijuna kuna osmišljen, planiran, proveden i početkom siječnja 2018. godine doveden s dokumentacijom do samog kraja. Njezin kompleksan sustav čini 102 kilometara kanalizacije, 32 kilometra vodovodne mreže, 33 crpne stanice, biopročišćivač i ispustdužine pet kilometara.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...