Aktivnost zadarskih zastupnika u Saboru; Baričević se u cijeloj godini javio – jednom!

Hrvatski sabor održao je od početka 9. saziva (14. listopada 2016. do 12. srpnja 2019.) ukupno 12 plenarnih sjednica u ukupnom trajanju od 330 plenarnih dana, tijekom kojih je raspravljeno 1295 točaka dnevnoga reda.

Doneseno je 529 zakona, od kojih je 160 usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije. Po hitnom postupku doneseno je 218 zakona. Osim toga, doneseno, prihvaćeno ili primljeno na znanje je: 629 odluka, 204 izvješća, 5 strategija, 6 planova, 11 mišljenja, 3 poslovnika, 3 programa, 3 proračuna i 3 izmjene proračuna, 7 zaključaka, 1 povelja i 1 deklaracija.

U sklopu aktualnoga prijepodneva Vladi je postavljeno ukupno 2231 zastupničko pitanje, od čega 423 usmeno tijekom aktualnog prijepodneva, a 1808 u pisanome obliku.

Zaključno s raspravama održanima 12. srpnja 2019., zastupnici su se za riječ javili više od 35.000 puta, najviše za repliku i odgovore na repliku, a zastupnicima jer izrečeno 485 stegovnih mjera, donosi N1.

Najaktivniji zastupnik na nacionalnoj razini bio je Mostov Miro Bulj, koji se za riječ javio 505 puta.

Koliko su aktivni bili zastupnici iz naše županije u 2019. godini?

Martin Baričević imao je nula pojedinačnih rasprava i nula obrazloženja. Javio se tek s jednom replikom. Ukupno – jedna aktivnost!

Sabina Glasovac je, s druge strane, imala 15 pojedinačnih rasprava i 44 replike. Bila je aktivna 109 puta.

Iza nje je Grozdana Perić s ukupno 87 javljanja, od čega je 12 pojedinačnih rasprava i 48 replika.

Tri pojedinačne rasprave i 28 replika Davora Lončara smještaju u sredinu ove ljestvice. Bio je aktivan 36 puta.

Marko Vučetić imao je 33 javljanja. Pokrenuo je tek 2 pojedinačne rasprave.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...