Željko Maržić: “Gradonačelnik Fabijanić se lažima služi po principu svojeg mentora za informiranje prema kojemu deset puta izgovorena laž postaje istina”

“Nakon nekoliko priopćenja za javnost upućenih od strane gradonačelnika grada Paga, Ante Fabijanića, vezanih uz novu zgradu dječjeg vrtića u Pagu, želim kao gradonačelnik grada Paga u čijem je mandatu vrtić sagrađen iznijeti neke činjenice vezano za izgradnju vrtića”, započinje svoje priopćenje Željko Maržić, vijećnik Gradskog vijeća grada Paga, a u kojem se, kako kaže, osvrnuo na dezinformacije koje iznosi aktualni gradonačelnik grada Paga.

“Ugovorena cijena izgradnje vrtića iznosi 18.600.00,00 kuna po principu ključ u ruke. Izvođač je izabran nakon provedenog postupka javne nabave, između barem 6 ili više ponuđača koji su dali ponude za nadmetanje.

Od navedenog iznosa, nadležno Ministarstvo i Fondovi, sufinancirali su oko 7.500.000,00 kuna.

Prema ispostavljenim situacijama, izvođaču radova – HM PATRIJI d.o.o., isplaćeno je 200.000,00 kn manje od ugovorenog iznosa, radi određenih nepravilnosti tijekom izvođenja radova na koje sam direktno i od strane nadzornog inženjera upozoravao.

Prema izvješću glavnog nadzornog inženjera, kojeg sam čuo na jedinom radnom sastanku vezanom za problematiku izgradnje vrtića, na koji sam bio pozvan nakon završetka mandata u Gradsku upravu, izvedeno je radova u vrijednosti od 360.000,00 kn više nego je bilo ugovoreno.

Navedeni iznos temelji se na cijenama pojedinih stavki koje je izvođač HM PATRIA dao u ponudi predanoj tijekom postupka javne nabave za izvođenje radova. Bitno je napomenuti da prekoračeni iznos u cijeni radova u odnosu na dogovoreno, ne prelazi postotak vrijednosti koji bi mogao dovesti u pitanje ugovor po principu „ključ u ruke“.

Višak radova nastao je radi potrebe izgradnje potpornog zida na sjeveroistočnoj međi građevne čestice, u ukupnoj dužini od oko 70,0 metara, obzirom da su postojeći potporni zidovi susjednih parcela bili jako loše temeljeni, pa je postojala opasnost od urušavanja istih za vrijeme i nakon radova na uređenju pristupnog puta i uređenja okoliša vrtića, kao i tijekom korištenja vrtića, da se novi zid nije napravio.

Obzirom na ugovorene radove po principu „ključ u ruke“, osobno sam kao gradonačelnik potpisao dopis izvođaču radova da izvede potporni zid, u okviru ugovorene cijene radova, jer je isti bio nužan za završetak radova te pogotovo za naknadno korištenje vrtića. Također, osobno sam uputio dopis izvođaču radova i glavnom nadzornom inženjeru da se ograda na vrtiću izvede prema projektu i
prihvaćenom troškovniku, odnosno od inox-a. Ovi dokumenti postoje u gradskoj upravi.

Radovi na izgradnji vrtića trajali su nešto više od godinu dana, odnosno kasnili su u odnosu na ugovoreno vrijeme radova.

Ugovorom o izgradnji vrtića, grad Pag kao investitor, i HM PATRIA d.o.o. kao izvođač, ugovorili su „penale“ za slučaj kašnjenja radova, koji mogu iznositi do 10% ugovorene cijene radova. Prilikom preuzimanja vrtića na korištenje od izvođača, aktivirao sam navedenu klauzulu za naplatu penala radi kašnjenja u izvođenju, te jasno istaknuo da Grad Pag ne odustaje od naplate penala.

Kako je to bilo na kraju mog mandata kao gradonačelnika, naplata „penala“ radi prekoračenja ugovorenog vremena za izgradnju, dogodila se u vrijeme aktualnog gradonačelnika Fabijanića. Sa računa izvođača – HM PATRIE d.o.o. naplaćen je u korist grada Paga iznos od 1.860.000,00 kuna, prije skoro tri godine.

Slijedom navedenog, obzirom da je ugovoreni iznos radova 18.600.000,00 kuna, od čega je plaćeno izvođaču 18.400.000,00 kuna, te radi prekoračenja ugovorenog roka izgradnje naplaćeno i skinuto sa računa 1.860.000,00 kuna, proizlazi cijena radova na zgradi vrtića od 16.540.000,00 kuna koju je Grad platio Izvođaču. To je cijena za koju je vrtić izgrađen.

Vrtić je projektiran prema svim pedagoškim standardima, izgrađen je, u funkciji je i radi punim kapacitetom. Da li je potrebno napomenuti da je glavni projekt vrtića kojeg je ugovorio gradonačelnik Fabijanić, koji sam zatekao kao gradonačelnik 2013. godine, bila dogradnja postojeće montažne, uglavnom drvene zgrade vrtića, koja se doslovno raspadala i prokišnjavala, na način da se do takve zgrade dograde dvije – tri nove prostorije? Zamislite što bi danas bilo da se to realiziralo!

Površina nove zgrade vrtića iznosi 2080 m2, pa je lako izračunati cijenu radova po metru kvadratnom.

U vrijeme izgradnje nove zgrade vrtića, radila se i nova zgrada vrtića u Opatiji, pa je lako usporediti cijene i vidjeti koliko je zgrada vrtića u Pagu jeftinija po metru kvadratnom.

Nisam u posjedu dokumentacije za izgradnju vrtića, tako da prethodno navedeni iznosi nisu u kunu točni, već minimalno odstupaju.

Kako onda nazvati neistinite i lažne navode aktualnog gradonačelnika Ante Fabijanića“ i kojim imenom nazvati gradonačelnika Antu Fabijanića koji cinički iznosi neistinite i lažne navode? Citiram : „… da se građanima Paga kaže istinu o vrtiću. Da se kaže da vrtić nije koštao 18 milijuna kuna kao što se priča, nego oko 30 milijuna kuna.“

„Mislim da je to najskuplji vrtić po metru četvornom ne u Hrvatskoj nego u Europi.“

Valjda je obilazio vrtiće po Europi kad govori da je naš vrtić skuplji od Europskih, jer se od službenog automobila ne odvaja. Odlično mu ide „viša matematika“ u zbrajanju neistina, laži, insinuacija, fikcija oko izgradnje vrtića kad je uspio izračunat ukupnu cijenu radova na vrtiću od 30 milijuna kuna.

I koji su motivi gradonačelnika Fabijanića da iznosi javnosti ovakve lažne informacije?

Gradonačelnik Fabijanić sam je u svojem priopćenju sam na to odgovorio – cit.: „Znamo zašto, zbog izbora. Žalosno je da on tu važnu instituciju koristi u predizborne svrhe, a to je svima jasno.“

Zašto se od vremena naplate penala prije skoro tri godine ni kuna od tog novca nije upotrijebila za rješavanje problema vrtića? Na što je potrošen taj novac? Na kameni zid na državnom zemljištu na vidikovcu? Na kameni ogradni zid na cestovnom ili privatnom zemljištu na južnom ulazu u Grad? Na potporni zid do nogometnog igrališta? Sve vrijedna arhitektonska ostvarenja!

Pitam, tko je bio izvođač tih radova, a pogotovo tko je bio podizvođač?

Da se ne približavaju izbori, sigurno se od strane Fabijanića ne bi ništa ni radilo na vrtiću.

Gradonačelnik Fabijanić se očito lažima služi po principu svojeg mentora za informiranje prema kojemu deset puta izgovorena laž postaje istina. I u tome je dosljedan. I jasno pokazuje što misli o građanima grada Paga. Ovakvim natpisima pokušava bit problema u kojem se grad Pag nalazi prebaciti na drugu temu. Da li građani znaju da grad Pag prema pravomoćnim sudskim presudama godišnje plaća bar 3 milijuna kuna raznih dugovanja?

Možda ga i kopka iznos od 30 milijuna kuna koji spominje, jer je grad Pag trenutno prema pravomoćnim sudskim presudama u proračunskom manjku od 28,5 milijuna kuna. Za najveći iznos tog duga direktan je krivac sadašnji gradonačelnik Ante Fabijanić.

Samo da podsjetim, poduzeću „RAJ“ doo, grad Pag dužan je oko 17 milijuna kuna.

Kriv je iz razloga što nakon prodaje zemljišta u Košljunu, za koje je Gradu isplaćeno 7.500.000,00 kuna, nije reagirao na upozorenje Općinskog državnog odvjetništva, koje je dva mjeseca nakon prodaje zemljišta uputilo gradu dopis u kojem je navedeno da Grad nije smio prodati predmetno zemljište, jer je isto vlasništvo Republike Hrvatske, te je predložilo mirno rješavanje spora, na način da se novac vrati kupcu, a Republika Hrvatska da se uknjiži kao vlasnik.

O tome nije obavijestio Gradsko vijeće, već je novac potrošio, te napravio više prekršaja. Kako se Republika Hrvatska nakon toga knjižila kao vlasnik predmetnog zemljišta, RAJ doo tužio je Grad za povrat novca sa kamatama, pa sad plaćamo i glavnicu i zateznu kamatu, po presudi u korist RAJ-a doo, što trenutno iznosi 17 milijuna kuna kako je navedeno, a na žalost iznos duga raste, jer protekom vremena rastu i kamate na glavnicu.

Kako protumačiti izjavu gradonačelnika Fabijanića – cit.: „ HM PATRIA tuži grad Pag za još 5 milijuna kuna zbog dodatnih radova na vrtiću. Tih pet milijuna ispast će između 8 i 10 milijuna kad se zbroje svi troškovi.“ ?

Da li to znači da već zna presudu u postupku koji još nije završen ili da je dogovarao presudu? Ako na taj način prejudicira presudu u postupku koji nije ni proveden, zar se tako zastupaju interesi Grada?

Napominjem, radovi na zgradi vrtića ugovoreni su po principu „ključ u ruke“.

Gradonačelnik Fabijanić, kako navodi, smatra „da Grad nije ni trebao krenuti u postupak dobivanja uporabne dozvole za zgradu vrtića dok se ne otklone svi nedostaci“.

Valjda su djeca još trebala biti smještena u Križevačkom odmaralištu ili po kućama dok on vodi sudske postupke koje svi mi plaćamo!

Gradonačelnik Fabijanić govori o uporabnoj dozvoli, a da niti zna njeno značenje, niti ima poštovanja prema biti uporabne dozvole. Spomenici njegovog poimanja uporabne dozvole su kamenolom „Žestoko“ na državnom zemljištu, betonara na području „Julovica“,caffe bar na dijelu pomorskog dobra na plaži Prosika, riva i dizalica za brodice na pomorskom dobru na „Goliji“… .

Ne raduje me, već opterećuje na ovakva priopćenja trošiti energiju, tim više što se to događa u mom gradu, ali javnost mora znati istinu.”

Željko Maržić, dipl. ing. građ.,
vijećnik Gradskog vijeća grada Paga

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...