BENKOVAC Grad donio Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Benkovca koja je održana 6. ožujka2024. godine donesena  je Odluka o prihvaćanju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) za Grad Benkovac.  Donošenju ove odluke prethodila je Odluka o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju (engl. Covenant of Mayors – Europe) koju je Gradsko vijeće Grada Benkovca prihvatilo na svojo sjednici održanoj 02. kolovoza 2023.

SECAP postaje strateški dokument u borbi protiv klimatskih promjena razrađen kroz inicijativu Sporazum gradonačelnika, te predstavlja ključni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificira, te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, te prilagodbe učincima klimatskih promjena na lokalnoj razini. Prihvaćanjem SECAP-a postavljaju se temelji za energetski održiv grad, a definirane mjere unutar SECAP-a pokrenut će nove financijske mehanizme za provedbu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Energetsko-klimatska politika Grada Benkovca
Lokalne i regionalne samouprave imaju glavnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena s obzirom na njihove odgovornosti u vezi s lokalnim politikama i akcijama koje utječu na prostorno planiranje, energiju i promet. Jedinice lokalne samouprave ključni su pokretači energetske tranzicije te se bore protiv klimatskih promjena na razini uprave najbližoj građanima jer imaju snažnu sposobnost uključivanja građana i privatnog sektora u aktivnosti zaštite klime koja predstavlja jedan od najvećih izazova našeg vremena.

Grad Benkovac donio je tako konkretne i dugoročne mjere kojima će se osigurati ekološki, društveno i gospodarski stabilno okruženje za sadašnje i buduće naraštaje, prihvaćanjem  Akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP). Grad Benkovac kao potpisnik Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju ima zajedničku viziju održive budućnosti s ostalim gradovima i općinama potpisnicama u Europi i svijetu. Grad Benkovac ima viziju održive budućnosti koja počiva na načelima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i održive gradnje, te želi maksimalno provoditi mjere koje se tiču ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, a zajedničkom odgovornošću stvarati održivija, privlačnija, otpornija i energetski učinkovitija područja prikladnija za život. Prioritetna područja za djelovanje uključuju poboljšanje energetske učinkovitosti domova i zgrada, smanjenje gradske ovisnosti o neodrživoj energiji kroz proizvodnju energije s niskim udjelom ugljika, smanjenje utjecaja grada na neobnovljive resurse kroz poboljšano upravljanje, pripremu na učinke klimatskih promjena, angažiranje građana i tvrtki/obrta kroz kampanje podizanja svijesti.
U Provedbenom programu Grada Benkovca 2021.-2025. predviđene su mjere koje su u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, odnosno ciljevima nove regionalne i kohezijske politike Europske unije za razdoblje 2021.-2027. koji se odnose na održivo gospodarstvo i društvo, jačanje otpornosti na krize, zelenu i digitalnu tranziciju te ravnomjeran regionalni razvoj.
Osim što ocjenjuje ranjivost pojedinih područja na klimatske promjene, ovaj dokument lokalnoj zajednici omogućuju planiranje primjene prioritetnih mjera, odnosno pokretanje konkretnih projekata te osigurava mogućnost prijave za njihovo financiranje kroz različite EU i nacionalne fondove. Dugoročni cilj Grada Benkovca je postizanje klimatske neutralnosti do 2050. i smanjenja emisije stakleničkih plinova od najmanje 80 % što je u skladu s ciljem cijele Europske unije. Strateški ciljevi ublažavanja klimatskih promjena u okviru Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) Grada Benkovca su:

–  Gospodarski razvitak Grada Benkovca kroz unaprjeđenje sektora zgradarstva, prometa i javne
rasvjete provedbom mjera i projekata na administrativnom području Grada Benkovca;
– Gospodarski razvitak Grada Benkovca kroz pojačano investiranje projekata energetske
učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i održive gradnje;
– Energetski razvitak na načelima održivosti u svim sektorima energetske potrošnje na
administrativnom području Grada Benkovca;
–  Energetski razvitak baziran na sigurnosti i diverzifikaciji energetske opskrbe Grada Benkovca;
– Smanjenje energetskih potrošnji i pripadajućih emisija CO2 za najmanje 55 % do 2030.
godine;
–  Znatno povećanje udjela obnovljivih izvora energije;
–  Uspješna transformacija Grada Benkovca u ekološki održivi grad. Tekst i foto: Mile Marić.

 

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...