Hidrocentrala Krško započinje s pokusnim radom

Danas započinje pokusni rad hidrocentrale Krško, četvrte u lancu od 6 protočnih hidrocentrala u slovenskom toku rijeke Save prema granici s Hrvatskom, objavio je u četvrtak investitor, državna tvrtka HESS koja vodi projekt.

Hidrocentrala Krško, čija je gradnja započela 2007. godine, stajala je oko 100 milijuna eura i ima maksimalnu snagu 42 megavata.

Riječ je o najvećem ulaganju u hidroenergetiku u Sloveniji zadnjih desetak godina, koje će doprinijeti i boljoj regulaciji Save i zaštiti od poplava.

U HESS-u planiraju da će u rujnu ili listopadu ove godine započeti radovi na gradnji brane za hidrocentralu Brežice te izrada urbanističkih planova za hidrocentralu Mokrice, kako bi se završetak svih hidrocentrala u dijelu Save prema hrvatskoj granici dovršio do 2018. godine, kako je i bilo planirano.

Nova slovenska vlada premijerke Alenke Bratušek najavila je u svom programu da će radi ponovnog pokretanja gospodarske aktivnosti poduprijeti ulaganja u infrastrukturu, osobito u energetiku. Među ostalim je najavila izradu urbanističke dokumentacije za već postojeći plan gradnje deset novih manjih hidrocentrala u srednjem toku slovenskog dijela rijeke Save do 2030. godine, što bi zaposlilo domaću građevinsku operativu i proizvođače opreme.

 
hidroelektranakrškoslovenija