Rekonstruira se opasno križanje u Maziji

Sigurnost cestovnog prometa ovisi o čimbenicima koji tu sigurnost narušavaju, a jedan od važnijih čimbenika svakako je i prometna okolina, odnosno cesta kojom se vozači koriste.

Analitičkim praćenjem prometnih nesreća i njihovih posljedica kroz duže vremensko razdoblje,a najmanje za posljednjih pet godina, detektirane su određene lokacije na prometnicama koje predstavljaju ”opasna mjesta”, a na kojima u interakciji s greškom vozača češće dolazi do prometnih nesreća. Kako bi se smanjilo stradavanje sudionika u prometu, jedna od strateških aktivnosti Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa upravo je sanacija takvih opasnih mjesta.

Stoga,iz sredstava Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske izdvojena su sredstva za sanaciju opasnog mjesta na raskrižju Ž 6007/Ž 6011, u mjestu Briševo, predio Mazija, te je sačinjen i predložen Plan sanacije navedenog opasnog mjesta i to na način rekonstrukcije kompletnog križanja, izgradnjom kružnog toka.

Slijedom rečenog,izvršena je analiza prometnih nesreća za navedeno opasno mjesto i to za vremensko razdoblje od 21. lipnja 2011.godine do 21. lipnja 2012. godine,odnosno za promatrano razdoblje prije same sanacije,te je utvrđeno da se na rečenom mjestu dogodilo ukupno 7 (sedam) prometnih nesreća i to 4 (četiri) prometne nesreće sa ozlijeđenim osobama i 3 (tri) prometne nesreće sa materijalnom štetom,što je za posljedicu imalo 9 (devet) lakše ozlijeđenih osoba.

Nakon izvršene rekonstrukcije navedenog križanja,te daljnjom analizom prometnih nesreća za vremensko razdoblje od 21. lipnja 2012.godine do 21. lipnja 2013. godine,odnosno godinu dana nakon rekonstrukcije,utvrđeno je da je isto mjesto prestalo biti kritično mjesto, jer rezultat svega govori u prilog navedenom,a to je da u promatranom razdoblju nije evidentirana niti jedna prometna nesreća na navedenom saniranom opasnom mjestu.

S tim u svezi,a u cilju daljnjeg smanjenja velikog broja prometnih nesreća kao i povećanja optimalnih uvjeta sigurnosti prometa na našim cestama,ovim putem navodimo da će policija i nadalje vršiti prikupljanje, analizu i obradu podataka o broju i posljedicama prometnih nesreća za pojedine mikrolokacije,koji u svojoj biti i stvarnosti čine temelj i osnovu za definiranje opasnih mjesta.

Nadalje,ovom prigodom napominjemo da je za saniranje ostalih utvrđenih kritičnih mjesta, prema nadležnim čimbenicima za održavanje prometnica, upućeno niz prijedloga u cilju eliminiranja i otklanjanja svih negativnih posljedica, i to postavljanjem znakova ograničenja brzine, izmjene ciklusa signalizacije na svim problematičnim semaforiziranim raskrižjima, uočenim nedostacima prometne signalizacije na svim pružnim prijelazima, presvlačenje novog kolničkog traka sa “mikro” asfaltom i ostalo,te je zatraženo da se isto izvrši bilo kroz redovnu ili pojačanu djelatnost održavanja cesta.

Zaključno,Nacionalni program osigurava osnovne pretpostavke,a na nadležnima koji skrbe o cestama je da o opasnim mjestima vode posebnu brigu, te da nastoje smanjiti njihov broj,bez obzira koliki je posao na uklanjanju opasnih mjesta kompleksan,jer rezultati opravdavaju uloženo.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...