Dijana Vican sutra postaje rektorica zadarskog sveučilišta

Sutra će se održati svečanost inauguracije nove rektorice Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijane Vican. Tim činom započinje njezin četverogodišnji rektorski mandat koji joj je povjeren na izborima za čelnu osobu zadarskoga sveučilišta održanim 27. svibnja 2015.

Dr. sc. Dijana Vican je redovita profesorica na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u
Zadru. Rođena je u Imotskom 1959. Studij pedagogije, magisterij znanosti iz područja
andragogije i doktorat znanosti iz područja odgojnih znanosti stekla je na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1987. zaposlena je na Filozofskom fakultetu, današnjem Sveučilištu u Zadru.
Nastavu realizira na preddiplomskom i diplomskom studiju pedagogije, a na drugim
studijskim programima Sveučilišta u Zadru sudjeluje u realizaciji programa za stjecanje
kompetencija nastavnika. Suradnica je na poslijediplomskom doktorskom studiju iz
pedagogije Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i specijalističkom studiju Europskog centra za obrazovanje nastavnika u Zagrebu “Management and Counselling in European Education”. Vanjska je suradnica na studiju pedagogije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti te Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (Bosna i Hercegovina) u programu za stjecanje kompetencija nastavnika. Objavljuje znanstvene i stručne radove, sudjeluje na znanstvenim konferencijama u tuzemstvu i inozemstvu, mentor je studentima diplomandima i doktorandima, javno promiče suvremene vrijednosti odgoja i obrazovanja i popularizira unaprjeđenje i osuvremenjivanje odgoja i obrazovanja na nacionalnoj razini.

Područja znanstvenog i stručnog interesa prof. dr. sc. D. Vican su: sustavna
pedagogija, interkulturalna pedagogija, nacionalni kurikulumi, obrazovanje nastavnika,
obrazovne reforme, poduzetništvo. Znanstveno se i stručno usavršavala u Njemačkoj,
Škotskoj, Finskoj, Danskoj, Sloveniji i SAD-a. Voditeljica je više znanstveno-istraživačkih projekata: pilot projekta “Poduzetničko učenje” (akad. god. 2011./2012.) u suradnji s nositeljem projekta Regionalnim centrom za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe u Zagrebu (South East European Center for Entrepreneur Learning, SEECEL), znanstveno-istraživačkog projekta “Odgoj i obrazovanje za poduzetništvo”, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (2008. –2012.). Od 2015. voditeljica je projekta “Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija”.  Provedba tog projekta odobrenog za financiranje iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga HR.3.1.15 “Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira”, u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala. Bila je suradnica na europskom Tempus projektu “Modernizing Teacher
Education in the European Perspective” (2009. – 2012.) i europskom Tempus projektu
“Management und Counselling in European Education” (2006. – 2009.). Osnovala je sveučilišni centar „Stjepan Matičević“ pri Sveučilištu u Zadru. Od 2011. do 2015. bila je prorektorica Sveučilišta u Zadru.

Obnašala je funkciju državne tajnice (28. siječnja 2008. – 13. listopada 2011.); predsjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu (21. studenoga 2008. – 16. veljače 2012.), predsjednice Vijeća za nacionalni kurikulum pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa (11. rujna 2006. – 16. veljače 2009.) i predsjednice Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (28. listopada 2005. – 27. listopada 2009.). Bila je članica Pregovaračke skupine – Poglavlje 23 (od 16. lipnja 2010.), Vladinog Povjerenstva za izradu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (27. rujna 2007. – 20. svibnja 2010.) i Pregovaračke skupine – Poglavlje: Obrazovanje – kultura (2005. – 2006.). Članica je Hrvatskog pedagogijskog društva (HPD) od 2002. Bila je potpredsjednica HPD-a od 2002. do 2005. Dobitnica je Plakete za razvoj Sveučilišta u Zadru.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...