Ništa od referenduma o gradnji luke u Sv. Filipu i Jakovu

Neizvjesnu sudbinu referenduma o gradnji luke u Sv. Filipu i Jakovu zapečatilo je Ministarstvo uprave Republike Hrvatske, a odluku u kojoj stoji, crno na bijelo, da se općinski referendum o izgradnji luke u Sv. Filipu i Jakovu ipak neće održati potpisao je ministar Arsen Bauk. Protiv odluke nije dozvoljena žalba, no moguće je pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Neočekivani je ovo obrat situacije, budući da je građanska inicijativa “Za rivu” za raspisivanje lokalnog referenduma protiv izgradnje luke u centru Sv. Filipa i Jakova prikupila 929 potpisa od ukupno 4.183 birača, odnosno 22.21 posto. Ispravnih potpisa bilo je 861, što je i dalje  više od propisanih 20 posto potrebnih za referendum.

 

Čemu onda negativan odgovor Ministarstva, pitate se? U obrazloženju se, naime, navodi kako Prijedlog za raspisivanje referenduma s pitanjem: “Jeste li za izgradnju dijela obalnog pojasa – luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u naselju Sveti Filip i Jakov, kako je to predviđeno u Odluci o donošenju I. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Sveti Filip i Jakov, donesenoj od Općinskog vijeća od 8. lipnja 2015. godine”, nema pravnu osnovu.

Pri utvrđivanju ispravnosti referendumskog pitanja zatraženo je mišljenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture koje je dopisom i odgovorilo da “iz zahtjeva za raspisivanje referenduma od 19. listopada 2015. i zaključaka Općinskog vijeća nije vidljivo radi li se o savjetovanom referendumu iz članka 24. stavka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ili o referendumu čija je odluka obvezatna za predstavničko tijelo iz stavka 8. istog članka pa bi u slučaju raspisivanja i održavanja referenduma pravni domet ostao nepoznat, odnosno ne bi se znalo je li odluka savjetodavna ili obvezujuća, a što je u protivnosti s predmetnim Zakonu”, a nadalje se iznosi kako se “u predmetnom slučaju ne radi o odlučivanju o prijedlogu statuta ili drugog općeg akta ili drugog pitanja u djelokruga predstavničkog tijela. Odluka o UPU-a uređenja obalnog pojasa u naselju Sv. Filip i Jakov već je donesena te je stupila na snagu. Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji ne može se raspisati referendum jer bi bio protivan odredbi članka 4. stavka 2. Zakona o referendumu jer Općinsko vijeće ima pravo donositi odluke o donošenju prostornih planova te njihovih izmjena i dopuna, a ne i odluka o zabrani provedbe prostornog plana koje je po svojoj pravnoj prirodi nisu odluke o donošenju prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna. Prema odredbi članka 24. stavka 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provedba predmetnog referenduma bila bi bespredmetna, a odluka donesena na istome ne bi proizvodila nikakve pravne učinke.”

U “odbijenici” piše i kako je luka u skladu s prostornim planom i uz sukladnost Vlade RH, a lučka uprava je dužna predložiti promjenu akta o lučkom području ako to zahtijevaju razvojni, gospodarski, administrativni ili drugi razlozi. Nadalje, odlukom Županijske skupštine Zadarske županije prošireno je lučko područje luke Sv. Filip i Jakov na što je Vlada RH dala svoju suglasnost. Budući da UPU uređenja obalnog pojasa u naselju Sv. Filip i Jakov nije bio usklađen s PPU-om Općine, u smislu da je planirano uži obuhvat luke, bilo je potrebno donijeti izmjene i dopune istoga.”

Tragom svega navedenog, Ministarstvo uprave je unatoč dovoljnom broju birača Prijedlog za raspisivanje referenduma proglasila neispravnim.


Vijesti Antene Zadar slušajte na 97,2 MHz, te online na 972.fm na svaki puni sat od 8 do 16 sati. Slušajte i Jutarnju kroniku radnim danom u 7 sati. Svakako nas pratite i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Preuzmite naše aplikacije za iOS i Android uređaje, kako bi vam bili još dostupniji u svakom trenutku.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...