Usvojen proračun Benkovca vrijedan 208 milijuna, kako će se puniti?; “Sve je manje stanovnika, djece i radno sposobnog stanovništva, a sve više umirovljenika”

U srijedu 15. prosinca 2021. s početkom u 17,00 sati u Vatrogasnom domu Benkovac održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Benkovca. Na sjednici je bilo nazočno 17 vijećnika Gradskog vijeća, gradonačelnik Tomislav Bulić, zamjenik gradonačelnika Tomislav Klarica, pročelnice Ljiljana Čerina Bljaić i Petra Dabo Zrilić, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Neven Vuksan i savjetnica za gospodarstvo Kristina Klapan.

Sjednica je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Boris Erceg (HDZ) koja je započela aktualnim satom gdje su uobičajeno dominirale teme vezane uz komunalnu problematiku i funkcioniranje sustava lokalne samouprave.

Vijećnik Zoran Ledenko (Domovinski pokret) pitao je kada će se sanirati oštećenja na autobusnim stajalištima u Vukšiću, te kada će se izvršiti tamponiranje poljskog puta koji vodi iz Vukšića prema autocesti, a s kojim se služe mnogi mještani u svakodnevnim aktivnostima. Odgovor na ovo pitanje dali su gradonačelnik Tomislav Bulić (HDZ) i zamjenik gradonačelnika Tomislav  Klarica (HDZ), koji su rekli kako su upoznati s navedenim problemima i kako se radi na rješavanju navedenog.

Vijećnik Josip Krpina (Most) govorio je o tome kako je lijepo čuti da se kroz Korlat grade ceste i kako mještani Korlata naglašavaju da je za to zaslužan gradonačelnik. Zatražio je od gradonačelnika Bulića da se isto takvim žarom založi i za sanaciju ceste kroz Radašinovce, te od Radašinovaca do Vrane, što je isticao na ranijim sjednicama Gradskog vijeća. Također, traži da se na obnovljenom mjesnom igralištu nabavi dodatna oprema, kako bi mladi imali potreban sadržaj. Odgovor na ovo pitanje dao je gradonačelnik Bulić, kazavši kako će se opremanje mjesnog igrališta riješiti vrlo brzo, a da se čine napori kako bi se navedena cesta sanirala.

Vijećnik Frane Tokić (Domovinski pokret) pitao je tko je preuzeo ulogu voditelja Intervencijskog plana Grada Benkovca, nakon odlaska Pauline Kulaš. Nadalje naglasio je kako za mnoge projekte iz Intervencijskog plana udio Grada Benkovca značajno odstupa od planiranog, te kako će to značajno opteretiti gradski proračun i smanjiti mogućnosti za osnovno funkcioniranje lokalne samouprave, a na štetu građana.

Nadalje, pitao je zašto Grad Benkovac nije poduzeo sve potrebne radnje kako bi se dobila sredstva za rekonstrukciju i uređenje Sportsko-rekreativnog centra Benkovac, jer je na konačnoj listi nedavno završenog natječaja imao premalo bodova za sredstva iz Mjere 7.4.1. Programa ruralnog razvoja.

Zanima ga hoće li Grad Benkovac nakon provedbe Intervencijskog plana biti sposoban pripremati i provoditi nove projekte za razvoj Grada. Podaci Državnog zavoda za statistiku prema čijim procjenama Grad Benkovac trenutno ima 8.450 stanovnika, a uskoro kad dobijemo službene rezultate popisa, možda i gore, ne idu u prilog svim mjerama i ciljevima koji su zacrtani provedbom Intervencijskog plana Grada Benkovca. Sve manje je stanovnika, sve manje djece u školama, sve više umirovljenika, sve manje je radno sposobnog mladog stanovništva, kako će se puniti proračun i kako će se nakon toga razvijati Grad.

Vijećnik Tokić je još napomenuo kako Grad ne čine zgrade i ceste nego zadovoljni ljudi, stoga kaže kako naglasak treba biti na raznim oblicima pomoći gospodarstvu što će potaknuti nova radna mjesta.

Na ova pitanja odgovorio je na samoj sjednici gradonačelnik Tomislav Bulić, kazavši kako je za voditeljicu IP-a imenovana gospođa Davorka Krnčević, ravnateljica Razvojne agencije Grada Benkovca. Nadalje, za projekt Sportsko rekreacijskog centra ovog puta nismo prošli, ali Grad će se nastaviti javljati na nove natječaje. Što se tiče poticajnih mjera gradonačelnik Bulić ističe kako je za narednu godinu povećan za 50% iznos naknade za novorođenu djecu, kako je Grad predložio program poticajne stanogradnje za mlade obitelji, kako je Benkovac svakim danom sve ljepši i uređeniji, te ugodniji za život.

I na kraju aktualnog sata vijećnik Jovan Bojanić (DSS) pitao je kada će se riješiti neispravna rasvjetna mjesta u naselju Buković, na što mu je zamjenik gradonačelnika Klarica odgovorio kako je navedeni problem u fazi rješavanja.

U nastavku sjednice vijećnici su izglasali sa 13 glasova ZA i 4 glasa PROTIV Proračun Grada Benkovca za 2022. godinu i  Projekciju Proračuna za 2023. – 2024. godinu, kao i Odluku o izvršenju Proračuna Grada Benkovca za 2022. godinu. Prihodi i rashodi Proračuna Grada Benkovca za 2022. godinu planirani su u iznosu od 208.963.922,00 kune.

Strukturu prihoda proračuna čine prihodi od poreza u iznosu od 9.292.250, kuna (4,45%), prihodi od pomoći 159.467.167,00 kuna (76,31%), prihodi od imovine 2.860.000,00 kuna (1,37%), prihodi od administrativnih i drugih pristojbi iznose 11.242.975,00 kuna (5,38%), prihodi od prodaje proizvoda, usluga i donacija u iznosu 3.671.000,00 kuna (1,76%), prihodi od prodaje nefinancijske imovne iznose 2.510.000,00 kuna (1,23%).

Strukturu rashoda Proračuna čine rashodi poslovanja u iznosu od 56.518.478,00 kuna (27,05%), rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 151.357.944,00 kuna (72,43 %), te ostali financijski rashodi u iznosu od 1.087.500,00 kuna (0,52%).

S obzirom kako je do kraja 2022. godine planiran završetak svih projekata iz Intervencijskog plana Grada Benkovca vidljivo je kako se najveći dio rashoda oko 80 % odnosi na dovršetak razvojnih projekata Grada Benkovca.

U nastavku zadnje ovogodišnje sjednice Gradskog vijeća Grada Benkovca  raspravljani su i doneseni slijedeći akti:

Program građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2022. godini,
Program održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2022. godini,
Program javnih potreba u kulturi Grada Benkovca za 2022. godinu,
Program javnih potreba u sportu Grada Benkovca za 2022. godinu,
Program javnih potreba Grada Benkovca u predškolskom odgoju za 2022. godinu,
Socijalni plan Grada Benkovca za 2022. godinu,
Odluka o odobravanju sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga Grada Benkovca za 2022. godinu,
Plan utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Benkovca za 2022. godinu,
Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca za 2022. godinu,
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini,
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu,
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskih parcela u poslovno-industrijskoj zoni Veljani,
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca,
Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Benkovca za razdoblje od 2022. do 2028. godine,
Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Benkovca,
Odluka o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama kojima upravlja Grad Benkovac,
Odluka o prodaji i sufinanciranju kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta mladim obiteljima s područja Grada Benkovca radi izgradnje vlastitog stambenog objekta,
IX. Izmjene i dopune Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste za nekretnine na području Grada Benkovca po naseljima,
Zaključak o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Benkovca za 2021. godinu,
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Benkovca za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
Zaključak o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Benkovca 2022.- 2024.
Na kraju sjednice predsjednik Gradskog vijeća Boris Erceg zahvalio je nazočnim vijećnicima i dužnosnicima na uspješnom radu i poželio sretne nadolazeće božićne blagdane, te uspješnu novu 2022. godinu.


Vijesti Antene Zadar slušajte na 97,2 MHz, te online na 972.fm na svaki puni sat od 8 do 16 sati. Slušajte i Jutarnju kroniku radnim danom u 7 sati. Svakako nas pratite i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ne zaboravite i preuzeti našu aplikaciju za iOS i Android uređaje, kako bi vam bili još dostupniji u svakom trenutku.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...