Grad Zadar objavio je dva javna poziva – za kulturu i tehničku kulturu, donosimo sve detalje

Na stranicama Grada Zadra aktivna su i aktualna dva javna poziva, onaj za kulturu i tehničku kulturu. Kao i svake godine u ovom periodu UO za kulturu i sport raspisuje pozive za aktivnosti, manifestacije i programe, a koji su od interesa za Grad Zadar.

Javni poziv za kulturu usklađen je s novim Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi koji je na snazi od 26. srpnja 2022., a period za prijavu  za oba poziva je do 28. rujna u 16 sati, elektronskim putem za svu propisanu dokumentaciju uz fizičko slanje isključivo dokumenta za verifikaciju e – prijave, poštom na adresu Grada Zadra, zaključno s istim datumom.

Od osobitog interesa na području kulture su svi oni projekti koji Zadar stavljaju u nacionalni i europski kontekst, promiču interkulturalni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani, u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. A od osobitog interesa za tehničku kulturu su programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, koji obuhvaćaju aktivnosti djece s posebnim potrebama, programi prekvalifikacija i dokvalifikacija djelatnika i programi organiziranja inventivnog rada, organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija kao i programi koji se odvijaju kontinuirano.

Izdvojena sredstva za segment kulture su 2.500.000,00 kuna sveukupno i to za sljedeća područja: knjiga i nakladništvo, dramska i plesna umjetnost, glazbena i glazbeno-scenska umjetnost, vizualne umjetnosti, audiovizualna djelatnost, međunarodna kulturna suradnja, kulturno-umjetnički amaterizam, interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse i zaštita, obnova i očuvanje kulturne baštine. U natječajnoj dokumentaciji raspisane su financijske projekcije za svako pojedino područje, no one nisu fiksne već se s obzirom na broj i kvalitetu uvaženih i prihvaćenih prijava, iste mogu mijenjati, dok je sveukupni iznos, fiksan. Izdvojena sredstva za segment tehničke kulture su 590.000,00 kuna sveukupno.

Kulturno vijeće Grada Zadra na čelu s predsjednicom Teodorom Vigato i članovima Dominikom Karakašićem, Brunom Ćurkom, Nerom Nejašmić Kozinom, Moranom Vuković, Katicom Burić Ćenan i Marijom Županovićem, gradonačelniku je predložilo kriterije za javne potrebe u kulturi koji su i doneseni putem Odluke o utvrđivanju te su priloženi uz cjelokupnu natječajnu dokumentaciju kao jasan smjerokaz prijaviteljima. Kriteriji definiraju temeljne kriterije te programe i djelatnosti koje su od značaja za Zadar – za unaprjeđenje kulture, poticanje i promicanje umjetničkog stvaralaštva te kulturne raznolikosti i to za svako područje zasebno. Uz navedene kriterije jedan od važnih kompasa prijaviteljima je i Plan razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026., a cjelokupni poziv sa svim detaljima, uputama, kriterijima, natječajnom dokumentacijom te najčešćim pitanjima i odgovorima za kulturu objavljen je na stranicama Grada Zadra na ovoj poveznici.

Kriteriji za tehničku kulturu raspisani su unutar samoga poziva, a cjelokupna dokumentacija nalazi se na ovoj poveznici.

Svi zainteresirani za prijavu na oba poziva imaju priliku sudjelovati na online radionici 6. rujna 2022. s početkom u 14 h, a na kojoj će se pružiti podrška u vidu osposobljavanja za prijave. Rok prijave na radionicu je do 5. rujna (do 13h). Detalji poziva na radionicu kao i način prijave nalaze se na ovoj poveznici.


Vijesti Antene Zadar slušajte na 97,2 MHz, te online na 972.fm na svaki puni sat od 8 do 16 sati. Slušajte i Jutarnju kroniku radnim danom u 7 sati. Svakako nas pratite i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Preuzmite naše aplikacije za iOS i Android uređaje, kako bi vam bili još dostupniji u svakom trenutku.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...