Sabor smanjio sredstva za plaće lokalnoj samoupravi

Hrvatski sabor izmijenio je Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, čime su uređena proračunska ograničenja plaća za zaposlenike općina, gradova i županija, a ukinuo je matični broj građana – JMBG.

Masa sredstava za plaće zaposlenih u lokalnim jedinicama, koja sada iznosi 20 posto, neće smjeti iznositi više od 18 posto prihoda poslovanja ostvarenih u godini koja prethodi godini izrade proračuna. Izglasane izmjene na snagu stupaju osam dana od dana objave u Narodnim novinama.

Ograničenje za sve skupine zaposlenih

Iako se na prvu čini da je to nepovoljnije za općine, gradove i županije, vladin predstavnik Josip Salapić ranije je u saboru objasnio da je to zapravo povoljnije. U tih 20 posto ulazila su i sredstva koja sada više ne ulaze u prihod tih jedinica, pa je tih 18 posto zapravo više za njih, rekao je Salapić.

Isto ograničenje uvodi se i u jedinicama koje su u godini prije izrade proračuna ostvarile sredstva fiskalnog izravnanja iz proračuna i pomoć izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija čiji iznos prelazi 20 posto prihoda poslovanja, a masa sredstava isplaćenih za plaće više od 15 posto.

Ograničenja ne uključuju sredstva za plaće zaposlenih na poslovima državne uprave i na provedbi projekata za iznose financirane iz inozemstva.

Osobe s invaliditetom oslobođene javnobilježničkih pristojbi

Sabor je jednoglasno izmijenio Zakon o javnobilježničkim pristojbama, slijedom čega će sve osobe s invaliditetom, neovisno o uzroku invaliditeta, biti oslobođene plaćanja javnobilježničkih pristojbi. Tarife javnobilježničkih pristojbi više neće biti u zakonu, već će ih uredbom propisivati vlada, kao za upravne i sudske pristojbe.

Izmijenjen je i Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana te uređen postupak izdavanja putnih isprava djeci.

Donesen je zakon kojim se nakon 46 godina ukida matični broj građana – JMBG. Naime, za tom identifikacijskom oznakom više nema potrebe nakon pune primjene osobnog identifikacijskog broja (OIB). Sabor je potvrdio Sporazum između hrvatske i bugarske vlade o suradnji u slučaju katastrofa. U drugo čitanje poslane su izmjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...