Šime Mršić novi je ravnatelj Vranskog jezera, je li njegov resor radio s Parkom prirode?

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa dalo je suglasnog Šimi Mršiću, državnom tajniku u Ministarstvu poljoprivrede do 22. prosinca 2022., da može stupiti u radni odnos u Javnoj ustanovi Park prirode Vransko jezero na radnom mjestu ravnatelja navedene javne ustanove budući da iz utvrđenih okolnosti poslovnih odnosa između Ministarstva poljoprivrede i navedene javne ustanove proizlazi da kod obveznika ne postoji sukob interesa.

Mršić je u zahtjevu naveo da je obnašao dužnost državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede te da je prestanak obnašanja navedene dužnosti nastupio 22. prosinca 2022. kada je razriješen.

Dalje navodi da se nakon razrješenja s opisane dužnosti prijavio na javni natječaj za imenovanje ravnatelja u Javnoj ustanovi „Park prirode Vransko jezero“ temeljem javnog natječaja objavljenog u “Narodnim novinama”.

Povjerenstvo je od Ministarstva poljoprivrede zatražilo očitovanje jesu li u razdoblju od siječnja 2021. do kraja 2022. nastali poslovni odnosi Ministarstva poljoprivrede s Javnom ustanovom Park prirode Vransko jezero te, ako jesu, što je bio predmet istih, tko je i u kojem postupku odlučivao o njihovu nastanku, koliko je iznosila vrijednost svakog poslovnog odnosa, te je li obveznik Šime Mršić, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, poduzimao radnje vezane za njihov nastanak i koje.

Ministarstvo poljoprivrede očitovalo se dopisom u kojem se navodi da Ministarstvo poljoprivrede i Javna ustanova Park prirode Vransko jezero u razdoblju od siječnja 2021. do kraja 2022. nisu stupali u poslovne odnose.

Iz zahtjeva Šime Mršića proizlazi da se isti prijavio na javni natječaj za izbor ravnatelja Javne ustanove Park prirode Vransko jezero te da ga je natječajna komisija rangirala kao najboljeg kandidata.

Uvidom u očitovanje Ministarstva poljoprivrede utvrđeno je da u razdoblju u kojem je obveznik obnašao dužnost državnog tajnika nisu postojali poslovni odnosi između istog Ministarstva i Javne ustanove Park prirode Vransko jezero. Napomenuto je da je na snazi Ugovor o dodjeli ribolovnog prava, potpisan 21. listopada 2015., kojim je Ministarstvo poljoprivrede dodijelilo ribolovno pravo Javnoj ustanovi Park prirode Vransko jezero na razdoblje od 20 godina u ribolovnom području Jadran, za ribolovnu zonu unutar granica Parka prirode “Vransko jezero”, te da ista javna ustanova, kao ovlaštenik ribolovnog prava uredno ispunjava svoje obveze.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...