Osnivačka prava Znanstvene knjižnice prenesena na Sveučilište u Zadru; Vlast tvrdi da se ništa neće primijeniti za građane

Jedna od burnijih točaka na sjednici Gradskog vijeća svakako je bila ona o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom Znanstvena knjižnica Zadar na Sveučilište u Zadru. No, u konačnici, odluka je i izglasana te su time prenesena ta prava Sveučilištu nad kojim Grad nema nikakve ovlasti.

Ova se točka našla pred gradskim vijećnicima na osnovu pisma namjere još od 29. ožujka 2022. kojeg je Grad Zadar zaprimio od strane Sveučilišta u Zadru, s prethodnom suglasnosti ministra znanosti i obrazovanja te mišljenju Hrvatskog knjižničnog vijeća pri Ministarstvu kulture i medija RH, gdje se Gradu predlaže da svoja osnivačka prava prenese sa sebe na Sveučilište.

Nakon rasprave, većinom glasova odluka je prihvaćena iako su neki vijećnici odbili sudjelovati u glasovanju držeći da nisu dostojni takve odluke. radi se o tome da se rasprava razvila ponajviše oko toga što to pripajanje znači za grad kao i za građanstvo i to instituciji nad kojom Grad nema nadležnost.

Gradonačelnik Branko Dukić naglasio je kako ovim svi dobivaju i kako će Znanstvena knjižnica zadržati pravnu osobnost i time se neće prekinuti tradicija koja je duga 165 godina. Zaštitit će se, kazao je, identitet Znanstvene knjižnice kroz korištenje svih elementa naziva uz dodatak koji navodi novog osnivača. kao i djelatnici, a Sveučilište će preuzeti materijalnu i drugi skrb kao i brigu o djelatnicima i korisnicima i osigurati sredstva za rad. Ostat će u sustavu prikupljanja obaveznog primjerka što je regulirano posebnim propisom na nacionalnoj razini, ali i dalje će ostati otvorena za svu javnost ne samo za studente i djelatnike Sveučilišta.

“Opravdana je pravna i funkcionalna integracija knjižnih fondova Znanstvene knjižnice Zadar i Sveučilišne knjižnice koja će, umnogome, pridonijeti razvoju Znanstvene knjižnice Zadar, a koja pritom zadržava svoju
pravnu osobnost prijenosom osnivačkih prava na Sveučilište u Zadru – jedno od najvažnijih dionika razvoja Zadra i Zadarske županije”, stoji u obrazloženju ovog prijedloga.

Nezavisni vijećnik Enio Meštrović ponovio je kako vijećnici nisu dostojni odlučivati o tome i o tako vrijednoj građi te da ne može glasati za dok ne budu sigurni da će ostati u vlasništvu Grada Zadra i to zavjetno. Objasnio je i da je drugi razlog taj opstrukcija od izvršne vlasti da se ne oformi Upravno vijeće koje sigurno ima veću kvalitetu odlučivanja.

Nadalje, Ante Rubeša iz Akcije mladih se pitao za govornicom zašto se ministrica kulture svim silama bori da Znanstvena knjižnica Dubrovnika ostane Gradu Dubrovniku, a ovdje je potpuno druga priča gdje se prepušta jedan od simbola grada Sveučilištu te time, kaže, neće biti u vlasništvu građana nego Sveučilišta. Zanimalo ga je i što on kao obični građanin mora raditi da bi došao do građe Znanstvene knjižnice.

– Sveučilište se pokazalo kao loš gospodar, a ne samo država, Sveučilište nije centar društvenog života mladih u Zadru. Ovo smatram najvećim činom izdaje grad Zadra, svih njegovih građana i svih budućih generacija, kategoričan je bio Rubeša.
Daniel Radeta kao predsjednik Odbora za imenovanje napomenuo kako je tri puta pokušao organizirati sastanak s klubovima da se uspostavi Upravno vijeće, tri puta su izigrali ili dogovore ili nisu došli.

– Na kraju je jedan član iz Akcije mladih podnio ostavku u samom odboru i na taj je način ova ustanova ostala zabetonirana u tim političkim odnosima unutar grupacija i politike u Gradskom vijeću, a smatram da to Znanstvena knjižnica to ne zaslužuje. Znanstvena knjižnica, bez obzira na naše razilaženje, mora nastaviti raditi i funkcionirati, tamo postoji radni kolektiv i oni ne mogu u tim uvjetima raditi, kazao je Radeta.

Osim toga, vijećnica Adela Frank zaključila je kako niti Sveučilište niti Znanstvena knjižnica nemaju sve potrebne uvjete kako bi nastavili s očuvanjem građe te dodala kako je Knjižnica imala financiranje u odnosu 95 posto od strane Grada kao osnivača i oko 5 posto od strane Ministarstva.

Vrlo angažiran u raspravi bio je i predsjednik Gradskog vijeća Marko Vučetić koji je naglasio kako je jako dobro upoznat s tim što će prenošenje prava značiti. Napomenuo je kako Znanstvena knjižnica prirodno pripada Sveučilištu jer je ona knjižnica, a ne znanstvena ustanova, dok je Sveučilište znanstvena institucija.

– Jedina izmjena u ugovoru, zbog čega ja jesam, je da se mijenja ime voditelja institucije, nije više riječ o rektorici, nemamo više latentne pseudopolitičke ambicije, kraj nečijeg mandata i želje da se napravi projekcija opstanka u nekoj institucionalnoj budućnosti nego imao novu upravu koja zna što je Znanstvena knjižnica koja zna da će ona biti dostupna i dalje građanima jer vas nitko neće spriječiti da uđete iako mi se za neke od vas čini da bi vas puškom trebalo utjerati. Ništa se ne mijenja u odnosu na korisnike, nego se mijenja u odnosu na unutrašnji ritam i dinamizam Znanstvene knjižnice, kazao je Vučetić.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...