Želite promijeniti doktora? Zbog toga više ne morate ići na šalter

Građani sada puno lakše mogu promijeniti svoga liječnika. Projekt integriranog informacijskog sustava e-HZZO predstavljen je još u prosincu 2023. godine, a cilj je efikasnije i transparentno upravljanje sustavom zdravstvene zaštite te otvaranje šireg spektra e-usluga prema osiguranicima i uplatiteljima doprinosa, donosi Danas.hr. 

Projekt eHZZO sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 15.223.969,74 eura, dok visina sredstava EU-ova sufinanciranja iznosi 12.887.197,08 eura. Cilj ovog projekta bio je stvoriti temelje za razvoj novih e-usluga za osigurane osobe RH od kojih je jedna – izbor ili promjena doktora primarne zdravstvene zaštite.

Predviđeni specifični ciljevi ovog projekta su učinkovito upravljanje financijskim sredstvima u sustavu zdravstvene zaštite, učinkovita kontrola zakonitosti rada i izvršavanja ugovornih obveza, nadzor nad ispostavom računa i naplatom, automatizacija svih poslovnih procesa, stvaranje platforma za upravljanje sustavom zdravstvene zaštite na temelju podataka dobivenih putem informacijskog sustava, omogućavanje integracije sustava s drugim tijelima javne uprave u Hrvatskoj i EU-u i učinkovito upravljanje ljudskim i materijalnim resursima, kažu iz HZZO-a.

Najčešći razlog dolaska na šalter

HZZO podsjetimo, već ima ponuđene e-usluge kroz platformu e-Građani, a putem osobnog korisničkog pretinca (OKP) dostavlja e-poruke upućene osiguranim osobama RH. Te iste usluge podržava i novi sustav, a osim postojećih usluga, novim se sustavom realizira dodatna nova usluga osiguranicima kao npr. izmjena kontaktnih podataka te izbor/promjena doktora primarne zdravstvene zaštite – e-usluga kojom se osiguranicima daje mogućnost podnošenja zahtjeva za promjenom izbranog doktora primarne zdravstvene zaštite, što predstavlja najčešći razlog dolaska na šalter HZZO-a.

Projektom eHZZO razvijen je novi IT sustav čiji su poslovni ciljevi omogućavanje lakše komunikacije prema vanjskim korisnicima, osiguravanje visoke dostupnosti podataka nužnih za poslovno upravljanje i izvješćivanje, omogućavanje digitalne razmjene podataka s nacionalnim i međunarodnim institucijama te interoperabilnost na svim razinama. Kroz razvoj ovog integriranog sustava poboljšat će se i druge e-usluge i stvoriti temelji za nove e-usluge, ne samo za osigurane osobe u RH već i za ugovorne subjekte te poslodavce.

Gdje se može naći popis doktora primarne zdravstvene zaštite?

Popis doktora može se naći na stranici Zavoda (www.hzzo.hr), pod rubrikom Obvezno zdravstveno osiguranje, pod rubrikom Ugovoreni sadržaj zdravstvene zaštite u RH, pod rubrikom Ugovoreni sadržaj primarne zdravstvene zaštite, u popisu ugovorenih timova zdravstvene zaštite u RH. Na navedenoj stranici nalazi se popis doktora primarne zdravstvene zaštite, kao i lokacije ordinacija.

Kako se odabrati doktora primarne zdravstvene zaštite?

Prilikom izbora doktora primarne zdravstvene zaštite osigurana osoba može se opredijeliti samo za jednog doktora, prema uvjetima propisanim općim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja i to u djelatnosti obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, te zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite. Nadalje, izbor doktora vrši se, u pravilu, prema mjestu prebivališta u najbližoj zdravstvenoj ustanovi, te se nakon proteka razdoblja od godine dana od posljednjeg provedenog izbora doktora ima pravo promijeniti prethodno izabranog doktora.

Kada vas doktor može odbiti?

Izabrani doktor može odbiti izbor osigurane osobe samo u slučaju da ima u skrbi maksimalan broj osiguranih osoba utvrđen općim aktom HZZO-a (za opću/obiteljsku medicinu to je broj od 2125 osiguranih osoba, a za pedijatriju 1190 osiguranih osoba, za dentalnu zdravstvenu zaštitu 2375, a za zdravstvenu zaštitu žena 9000), ili ako između izabranog doktora i osigurane osobe postoji poremećaj međusobnih odnosa koji onemogućuju provedbu liječenja.

Osigurana osoba obavlja promjenu izabranog doktora popunjavanjem podataka na izjavi koju preuzima u ordinaciji doktora za kojeg se opredjeljuje. Podatke na tiskanicu izjave unosi i izabrani doktor, te ih ovjerava potpisom i pečatom zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije. Ovjeru podataka iz izjave provodi područna služba, odnosno regionalni ured HZZO-a nadležni prema sjedištu ordinacije novoizabranog doktora koji je tiskanicu izjave dostavio. Nakon provedene ovjere podataka o izboru, odnosno promjeni izabranog doktora područna služba, odnosno regionalni ured HZZO-a dostavljaju jedan primjerak ovjerene izjave izabranom doktoru, a jedan primjerak dotadašnjem izabranom doktoru, odnosno zdravstvenoj ustanovi za izabranog doktora njezinog radnika, stoji na stranicama HZZO-a.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...